Sistemul electoral în România postcomunistă

1. Revenirea la pluralism politic și pluripartidism Unul dintre obiectivele centrale ale Revoluției din decembrie 1989 a fost înlăturarea regimului comunist și instituirea unui sistem politic bazat pe voința liber exprimată a cetățenilor. De altfel, solicitarea organizării de alegeri libere a fost formulată încă din primele documente programatice ale Revoluției – revendicările revoluționarilor din Timișoara […] more…
Justiția în fața discursului urii

Justiția în fața discursului urii

Mi s-a cerut să exprim o poziție a profesiei de avocat față de reformele privind justiția. Sigur că nu aș putea face acest lucru fără a avea acceptul avocaților, astfel încât ceea ce voi spune mai departe reprezintă o opinie personală. În realitate, reformele privind justiția sunt mult mai ample decât legile privind organizarea și […] more…
Convenția pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine – New York, 10.06.1958 – 60 de ani de la adoptare

Convenția pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine – New York, 10.06.1958 – 60 de ani de la adoptare

Introducere 1. La aniversarea „varstei de 40 de ani” a Conventiei 1958, profesorul Albert Jan Van Den Berg a publicat in Buletinul ICC un articol intitulat „Refuzul de executare in virtutea Conventiei New York 1958: cateva cazuri de deficiente”, pentru ca, la 50 de ani, in acelasi prestigios Buletin (nr. 2-2007), sa reia examenul sub un […] more…
Profesia de avocat în anul Centenarului Marii Uniri, între prezent și viitor

Profesia de avocat în anul Centenarului Marii Uniri, între prezent și viitor

Centenarul Marii Uniri este un reper pentru evolutia societatii romanesti, in general. Am strabatut un secol care constituie o perioada de reala schimbare si modernizare pentru profesia de avocat, permanent supusa reflectiei si reformarii. In cei o suta de ani care au trecut de la Marea Unire, profesia de avocat a dat dovada de o […] more…
CSM vs. ICCJ și Ministerul Public. Unele antagonisme și complicități

CSM vs. ICCJ și Ministerul Public. Unele antagonisme și complicități

I. Cadrul constitutional A. Rolul si functiile constitutionale 1. Judecatorii si instantele judecatoresti – Puterea judecatoreasca 1.1. Infaptuirea justitiei (art. 124 – Constitutia Romaniei) „Justitia se infaptuieste in numele legii”, de catre „Judecatorii independenti”, care „se supun NUMAI legii”, si devin „INAMOVIBILI”, prin numirea de catre Presedintele Romaniei (art. 125 – Statutul judecatorilor). 1.2. ”Realizarea […] more…
Provocarea milenialilor; domnul Călin-Andrei Zamfirescu, avocat fondator ZRP, preia coordonarea activității de pregătire profesională continuă a tinerilor avocați

Provocarea milenialilor; domnul Călin-Andrei Zamfirescu, avocat fondator ZRP, preia coordonarea activității de pregătire profesională continuă a tinerilor avocați

Alina Matei: Despre mileniali se spune că sunt o generație a ”cultului personalității” și că sunt un “cutremur” pe piața muncii. Cum priviți dvs. acest fenomen? Cum vi se par ultimele generații de licențiați în Drept care au luat examenul de intrare în profesie? Călin-Andrei Zamfirescu: La data acestui interviu, jumătate din populația globului nu […] more…
Din dragoste de țară și de neam

Din dragoste de țară și de neam

Treziți-vă dregători ai Țării, cu toții, din somnul cel de moarte (simțiți fiorul când ascultați Imnul?) și opriți nebunia care a cuprins Țara și pe care ați declanșat-o! Dacă vă iubiți Țara, dacă mai știți ce este Țara, dacă vă iubiți cu adevărat Poporul și dacă vreți binele Poporului care v-a așezat în funcțiile înalte […] more…
Considerații critice referitoare la Decizia ÎCCJ nr. 24/2017 de soluționare a recursului în interesul legii formând obiectul dosarului nr. 1699/1/2017

Considerații critice referitoare la Decizia ÎCCJ nr. 24/2017 de soluționare a recursului în interesul legii formând obiectul dosarului nr. 1699/1/2017

1. Prin Decizia nr. 24/2017, dată într-un RIL formând obiectul dosarului nr. 1699/1/2017, ÎCCJ a decis că ”în interpretarea și aplicarea unitară a art. 72 și a art. 153¹² din Legea nr. 31/1990, raportat la art. 1552 Codul civil de la 1864, respectiv la art. 2030 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu aplicarea […] more…
Ignorarea de către România a Consultanței (95) 5 din 03.11.1994 a Consiliului Europei privind „Restituirea către foștii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului sub regimurile comuniste aflate în țările Europei Centrale și orientale” și efectele sale negative

Ignorarea de către România a Consultanței (95) 5 din 03.11.1994 a Consiliului Europei privind „Restituirea către foștii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului sub regimurile comuniste aflate în țările Europei Centrale și orientale” și efectele sale negative

I. Preliminarii postdecembriste 1. In acord cu opinia CSM, in luna iunie 1994, Ministrul Justitiei, Gavril Iosf Chiuzbaian, a formulat o solicitare catre Consiliul Europei, Directia juridica, in numele Guvernului Romaniei (stat membru al CE din data de 07.10.1993 si al jurisdictiei CEDO din 20.06.1994), pentru o consultanta privind cadrul  legislativ intern din tarile Europei centrale […] more…
Unele probleme actuale referitoare la contractul de mandat. Revocarea de către mandant

Unele probleme actuale referitoare la contractul de mandat. Revocarea de către mandant

I. Revocarea mandatului sub regimul C. civ. anterior 1. Întrucât prin tradiție mandatul era privit ca fiind încheiat în interesul mandantului și ca fiind un contract intuitu personae, care se întemeia pe încrederea mandantului în mandatarul căruia îi delega puterea de a încheia acte juridice în numele și pe seama sa, sub regimul C. civ. […] more…
Din nou despre coerența dreptului nostru public

Din nou despre coerența dreptului nostru public

Salut faptul că profesorul Cristian Clipa a reacționat la textul meu publicat recent pe acest site și mi-a oferit astfel ocazia de a încerca să fiu cît mai explicit. Poate voi reuși astfel să resping complimentul de a fi un sofist local „destul de ingenios”. Textul meu era despre o incompatibilitate normativă concretă existentă în […] more…
Cîtă coerență a rămas în dreptul nostru public?

Cîtă coerență a rămas în dreptul nostru public?

După Decizia nr. 358 din 30 mai 2018 a Curții Constituționale a României, dreptul nostru public pretinde să fie descris în termenii lui William Shakespeare pentru că seamănă tot mai mult cu “o poveste plină de zgomot și furie, spusă de un idiot și fără nicio noimă”.[1] Dacă vă imaginați că acest citat este nepotrivit, […] more…
Statul de drept în România la 100 de ani de la Marea Unire. Rolul profesiilor juridice

Statul de drept în România la 100 de ani de la Marea Unire. Rolul profesiilor juridice

Nu există formă de organizare umană, cu atât mai puţin statală, fără corp de legi şi jurişti, fie că s-au chemat praetor, juris-consultus, jude, judecător, procuratores etc. Nici România Mare nu a fost posibilă fără efortul colosal al juriştilor de a crea unitate instituţională, şi mă refer aici strict la instituţia juridică, la concept. Actul […] more…
Efectul Picasso și disonanța cognitivă

Efectul Picasso și disonanța cognitivă

În anumite opere ale lui Picasso, artistul a sporit dimensiunile părților din lucrări care ne plac și le-a micșorat pe celelalte. Exagerarea calităților și minimalizarea slăbiciunilor este un fenomen psihologic constatat în multe situații, putându-se spune că este specific speciei umane. Dacă ar fi să-i dăm un nume, acela ar fie efectul Picasso. Acest efect […] more…
Dascălul-judecător: Domnul Marin Popa

Dascălul-judecător: Domnul Marin Popa

Despre Domnul Marin Popa, se poate spune mai degrabă ce nu a fost în lumea dreptului românesc și a justiției decât ce a fost. Pentru că a făcut foarte multe, pentru că fost uriaș, pentru că tot ce a făcut, a făcut într-un fel de care puțini sunt în stare. A fost asistent universitar, a […] more…
Profesia de avocat independentă – condiție a justiției independente și imparțiale

Profesia de avocat independentă – condiție a justiției independente și imparțiale

Alături de mesajul adresat în numele Corpului profesional al avocaților pentru reușita Conferinței cu tema „Independența și imparțialitatea justiției în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului”, îmi fac datoria să evoc, pe scurt, câteva aspecte ce configurează „independența avocatului” și raporturile dintre aceasta și „independența justiției”. Un sistem eficace de administrare a justiției presupune nu […] more…
Profesia de avocat în România în anul aniversării Centenarului Marii Uniri. Dăinuirea identității Baroului român

Profesia de avocat în România în anul aniversării Centenarului Marii Uniri. Dăinuirea identității Baroului român

În istorie există momente-cheie de care depind, în mod fundamental, perspectivele unei profesii. Unirea din 1918 a determinat, obiectiv, unificarea Barourilor din România întregită, împrejurare decisivă în evoluția Baroului român. Fără a ignora împrejurarea esențială că Barourile sunt alcătuite din avocați care, deopotrivă cu semenii lor ,au trăit și trăiesc „sub vremuri”, avocații au pus […] more…
Serviciile juridice nu mai sunt rezervate exclusiv avocaţilor

Serviciile juridice nu mai sunt rezervate exclusiv avocaţilor

Loredana Voiculescu: Care este, pe scurt, rolul Uniunii Naționale a Barourilor din România? Gheorghe Florea: Rolul Uniunii Naţionale a Barourilor din România este de autoreglementare a profesiei și de apărare a acesteia în raport cu autoritățile. Totodată, UNBR are un rol important în apărarea prestigiului avocaturii, prin instituirea regulilor deontologice și vegherea la respectarea acestora. Rolul […] more…
Deciziile definitive ale CCR date în soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională NU sunt doar ACTE CONSULTATIVE

Deciziile definitive ale CCR date în soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională NU sunt doar ACTE CONSULTATIVE

1. Texte constituționale de referință: 1.1. ”Art. 146 (1) lit. „e”: „Curtea Constituțională are următoarele atribuții: e) soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a primului-ministru sau a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii”. 1.2. Art. 147 (4): „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în […] more…
Errare humanum est sed perseverare diabolicum… Despre eroarea Curții Constituționale în Decizia nr. 358/2018 și cum ar putea fi îndreptată

Errare humanum est sed perseverare diabolicum… Despre eroarea Curții Constituționale în Decizia nr. 358/2018 și cum ar putea fi îndreptată

1. Chestiunea în discuție: mențiunea „general obligatorie” din dispozitivul și considerentele Deciziei nr. 358/2018 Prin Decizia nr. 358/2018 asupra cererii de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre ministrul justiției, pe de o parte, și Președintele României, pe de altă parte, publicată în Monitorul Oficial nr. 473 din 07.06.2018, Curtea Constituțională a stabilit: „Constată […] more…
Comisia Europeană: Raport privind Starea justiției civile, comerciale și de contencios administrativ în Statele Uniunii Europene – 2016.  MCV – instrument politic de discriminare a României, ca Stat membru al UE

Comisia Europeană: Raport privind Starea justiției civile, comerciale și de contencios administrativ în Statele Uniunii Europene – 2016.  MCV – instrument politic de discriminare a României, ca Stat membru al UE

– Sumar – I. Considerații generale introductive 1. Raportul dintre dreptul UE și dreptul național al Statelor membre. Succinte observații privind Tratatele UE  1.1. Textele relevante din Tratatul UE 1.2. Constituția României și dreptul UE 2. Actele juridice ale UE și forța lor obligatorie în Statele membre 2.1. Actele juridice reglementate în TFUE 2.2. Celelalte […] more…
Ceapa, avocații și afinitatea profesională

Ceapa, avocații și afinitatea profesională

Când ne uităm în oglinda socială, constatăm că o parte a oamenilor sunt fie din grupul nostru, (sunt de-ai noştri), fie din alte grupuri (sunt ceilalţi). Pe scurt, este vorba despre noi şi ei sau despre ai noştri şi ai lor. Relaţiile indivizilor cu ceilalţi membri ai speciei umane sunt precum învelişurile cepei, noi suntem […] more…
Dezlegările date conflictelor juridice de natură constituțională

Dezlegările date conflictelor juridice de natură constituțională

Autori: prof. univ. dr. Tudorel TOADER, conf. univ. dr. Marieta SAFTA I. Atribuția Curții Constituționale de soluționare a conflictelor juridice de natură constituțională 1. Cadrul constituțional și legal Această atribuție a Curţii Constituţionale a fost introdusă cu prilejul revizuirii Constituţiei în anul 2003. Este reglementată de art. 146 lit. e) din Constituție, potrivit căruia Curtea […] more…
Despre cunoașterea slăbiciunilor și virtuților consumatorului sau economia comportamentală

Despre cunoașterea slăbiciunilor și virtuților consumatorului sau economia comportamentală

Economia, înțeleasă ca ansamblul activităților productive, comerciale și de prestare de servicii, destinate satisfacerii unor nevoi sau interese sociale, poate fi abordată din diverse perspective și, în funcție de unghiul de vedere din care este observată, se consideră că se spune legilor naturii, matematicii ș.a. și, mai recent, se apreciază că este obedientă față de […] more…
Câteva precizări referitoare la Regulamentul intern

Câteva precizări referitoare la Regulamentul intern

I. Actele unilaterale ale angajatorului Ele sunt fie individuale (când se referă la un singur angajat), fie speciale (când se referă la un grup de angajați), fie, în sfârșit, generale. Cele speciale sau generale pot fi cu titlu de recomandare sau, de regulă, sunt obligatorii. Cele cu caracter general și obligatoriu se împart în reglementate […] more…
Efectul adictiv al rețelelor sau sistemelor informatice

Efectul adictiv al rețelelor sau sistemelor informatice

Platon spunea că lumea formelor și a ideilor este imuabilă și eternă, în timp ce lumea materială este în continuă schimbare. În opinia lui Platon, lumea materială nu este una reală, ci este o palidă umbră a lumii autentice – lumea formelor[1]. El era de părere că, separat de lumea materială, există o lume a […] more…
Cugetări despre politică

Cugetări despre politică

„Politica este o activitate exercitată, de cele mai multe ori, de către persoane care suferă de inadecvare”. „Ticăloșii din sistemul puterii se implică nelegal, imoral și ascuns în urzeala tronurilor”. „Un popor care alege politicieni corupți, impostori, hoți și trădători nu este victimă, ci este complice” (G. Orwell[1]). „Avem oamenii politici pe care-i merităm”. „Cel […] more…
Standardul „consumatorului mediu” și consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Standardul „consumatorului mediu” și consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Introducere. Principiul potrivit căruia datele cu caracter personal nu pot fi exploatate în scopuri economice fără consimțământul consumatorului fundamentează evoluțiile normative recente care au ca obiect procesul de dataficare, influențând mecanismele contractuale care stau la baza comunicațiilor personale în mediul virtual, a rețelelor de socializare, a navigării pe World Wide Web, a shopping-ului online […] more…
De la protecția consumatorilor la discriminare în propunerea de eliminare a caracterului de titlu executoriu al contractelor încheiate de instituțiile de credit

De la protecția consumatorilor la discriminare în propunerea de eliminare a caracterului de titlu executoriu al contractelor încheiate de instituțiile de credit

I. Precizări prealabile Potrivit art. 120 alin. (1) din OUG nr. 99/2006, „Contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reală sau personală, încheiate de o instituţie de credit constituie titluri executorii.”[1] Camera Deputaților are în dezbatere o propunere legislativă (PL-x 164/2018), adoptată de Senat la 26.03.2018, al cărui conținut principal îl constituie completarea art. 120 […] more…
Mesajul adresat de domnul Av. Dr. IOAN CHELARU, Decanul Baroului Neamț, după Congresul UNBR ce a avut loc la București la 20-21 aprilie 2018

Mesajul adresat de domnul Av. Dr. IOAN CHELARU, Decanul Baroului Neamț, după Congresul UNBR ce a avut loc la București la 20-21 aprilie 2018

A fost, ca de fiecare dată, o deosebită plăcere să mă adresez Congresului UNBR, celor care, prin prezența lor acolo, reprezintă și întruchipează întregul corp profesional al avocaților din țară. A fost un Congres cu totul special, un Congres în Anul Centenar al desăvârșirii unității naționale. De aceea, adresez cu un mesaj de solidaritate, de […] more…
Avocatul în era revoluției digitale

Avocatul în era revoluției digitale

Schimbările rapide ale mediului economic determină și schimbări în modul de abordare a problemelor de către avocați. Trăim pe de o parte un moment al regândirii modului în care este distribuită bogăția între diversele pături sociale având în vedere clivajul tot mai mare între oamenii foarte bogați și cei foarte săraci și diluarea clasei de […] more…
Mărirea și decăderea secretului profesional al avocatului. Reinterpretări ale acestui principiu în contextul spectacolului judiciar

Mărirea și decăderea secretului profesional al avocatului. Reinterpretări ale acestui principiu în contextul spectacolului judiciar

– Secretul și era transparenței – Avocatul care acționează într-un domeniu care depășește sarcina sa specifică de apărare sau de reprezentare în justiție și de consiliere juridică poate depăși limitele de protecție a secretului profesional – Secretul profesional nu poate camufla interese ilegale ale clienților, nici consultanță și asistență juridică în vederea realizării unor astfel […] more…
De ce un Congres al Avocaților cu tematica secretului profesional? (Partea a III a). Secretul profesional în contextul obligațiilor de a raporta suspiciuni ale avocaților, prevăzute de reglementările privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului

De ce un Congres al Avocaților cu tematica secretului profesional? (Partea a III a). Secretul profesional în contextul obligațiilor de a raporta suspiciuni ale avocaților, prevăzute de reglementările privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului

Una dintre reglementările europene cu un impact semnificativ asupra profesiei de avocat și a secretului profesional este DIRECTIVA (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului […] more…
Cugetări despre rostul vieții

Cugetări despre rostul vieții

1. Despre unele aspecte ale vieții „Viața este o modalitate prin care natura pune în circulație produse noi, iar moartea este modalitatea prin care produsele învechite sunt scoase din funcțiune”. „Istoria a început când oamenii au inventat zeii și se va sfârși când oamenii vor deveni zei” (Y.N. Harari).  „Viața noastră este un drum unic […] more…
De ce un Congres al Avocaților cu tematica secretului profesional? (II)   

De ce un Congres al Avocaților cu tematica secretului profesional? (II)  

A se vedea articolul „De ce un Congres al Avocaților cu tematica secretului profesional? (Partea I)”, publicat pe JURIDICE ESSENTIALS. Secretul profesional și secretul comercial în perspectiva Directivei (UE) 2016/943 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale. DIRECTIVA (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a […] more…
Cugetări despre inteligență, prostie și alte chestiuni

Cugetări despre inteligență, prostie și alte chestiuni

1. Despre inteligență și prostie  „Unde-i multă minte este și prostie pe măsură” (proverb clasic). „Mintea multă și prostia pe măsură se întâlnesc în capul unui singur om pentru că polii opuși se atrag” (varianta veselă a proverbului anterior). „Inteligența și prostia sunt albul și negrul, yingul și yangul, răul și binele sau, altfel spus, […] more…
Ce sunt datele cu caracter personal?

Ce sunt datele cu caracter personal?

Autor: prof. dr. Valeriu Stoica I. Introducere Pe bună dreptate, Chateaubriand și-a intitulat una dintre cele mai importante scrieri Geniul creștinismului. Parafrazându-l, se poate vorbi și de un geniu al dreptului civil. Din perspective diferite și cu mijloace diferite, dreptul civil – începând cu originile sale din dreptul roman – și creștinismul au pus în […] more…
Et resurrectionis erimus: calea de atac a apelului sau anularea hotărârii declarative de moarte?

Et resurrectionis erimus: calea de atac a apelului sau anularea hotărârii declarative de moarte?

Autori: prof. univ. dr. Marieta AVRAM, av. Mihai Vladimir POENARU I. PRELIMINARII 1. Cauzele având ca obiect cereri de declarare judecătorească a morții sunt, din fericire, rare în practica instanțelor de judecată, iar cazurile de „înviereˮ a persoanei declarată moartă prin hotărâre judecătorească sunt și mai rare. Tocmai de aceea, atunci când apar în practică, […] more…
De ce un Congres al Avocaților cu tematica secretului profesional? (Partea I)

De ce un Congres al Avocaților cu tematica secretului profesional? (Partea I)

A rămas mai puțin de o lună până la Congresul Avocaților 2018, iar tematica centrală a acestui Congres, ”Secretul profesional  al avocatului” cere o implicare susținută din partea avocaților, care au fost solicitați de UNBR să expună păreri în acest sens, în funcție de expertiza lor și de aspectele întâlnite în practică, pentru a se […] more…
Dreptul creatorilor la veșnicie și drepturile intelectuale (sau un artist plastic între „colosul Baroului belgian” și „copilul teribil al Baroului bruxellez”)  

Dreptul creatorilor la veșnicie și drepturile intelectuale (sau un artist plastic între „colosul Baroului belgian” și „copilul teribil al Baroului bruxellez”)  

Louis Mascré a fost un artist plastic belgian. A trăit și a creat între anii 1871-1929. Dar și în cazul lui, ca al tuturor creatorilor, este greșit spus „a fost”, pentru că artiștii se prelungesc, se strecoară, pătrund în opera lor și devin una cu ea, devin nemuritori odată cu ea dacă opera le este […] more…
Noi provocări pe teme vechi privind starea avocaturii: secretul profesional, autonomia și independența barourilor, Casa de Asigurări a Avocaților

Noi provocări pe teme vechi privind starea avocaturii: secretul profesional, autonomia și independența barourilor, Casa de Asigurări a Avocaților

Alina Matei: Mulțumesc, stimate domnule Președinte Gheorghe Florea pentru că ați acceptat să acordați un interviu pentru cititorii JURIDICE ESSENTIALS. De ce un Congres al Avocaților cu veșnica temă privind „secretul profesional”? Gheorghe Florea: Pot spune că din 2014, când am abordat pe larg secretul profesional cu ocazia Zilei Europene a Avocaților, acest principiu s-a confruntat […] more…
Considerații cu privire la relația dintre dreptul subiectiv și interes în legislația muncii în materie contractuală

Considerații cu privire la relația dintre dreptul subiectiv și interes în legislația muncii în materie contractuală

Rezumat: Analiza de față se referă, atât la dreptul subiectiv, cât și la interesul din materia dreptului muncii. Se concluzionează că oricărui drept subiectiv îi corespunde un interes. Este însă posibil să existe și un interes de sine stătător care nu se află integrat unui astfel de drept. Se evidențiază faptul că, interesele care sunt […] more…
Din nou despre confuzia privind statutul constituțional și legal al judecătorilor și procurorilor, în contextul adoptării noilor „legi ale justiției”

Din nou despre confuzia privind statutul constituțional și legal al judecătorilor și procurorilor, în contextul adoptării noilor „legi ale justiției”

1. In mai multe articole, publicate pe JURIDICE.ro si reunite in volumele I si II „Starea Justitiei”, Editura „Universul Juridic”- 2017, am formulat unele observatii critice asupra reglementarii din Legea nr. 303/2004 si sugestii pentru separarea deplina a statutului legal al procurorilor fata de cel al judecatorilor, in acord cu principiile instituite prin art. 124-126 […] more…
Oamenii de ispravă și faptele lor

Oamenii de ispravă și faptele lor

Orice om cu nivel intelectual mediu – categorie în care se încadrează majoritatea oamenilor – are în zestrea sa biologică de aptitudini, alături de inteligență, principalele calități sau însușiri care îi permit posibilitatea, cel puţin teoretică, să ajungă pe cel mai înalt nivel social sau profesional. Evident că, nu toți oamenii ajung în partea de […] more…
O coadă de cometă: notificarea de dare în plată formulată de garantul ipotecar pentru stingerea datoriei debitorului persoană juridică

O coadă de cometă: notificarea de dare în plată formulată de garantul ipotecar pentru stingerea datoriei debitorului persoană juridică

Autori: prof. univ. dr. Marieta AVRAM, Elena-Adina POPESCU A. O ipoteză atipică Deși vâlvoarea de cometă a controversatei Legi nr. 77/2016 privind darea în plată a unor imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite[1] s-a mai domolit, în practica bancară și a instanțelor judecătorești  au apărut notificări în unele situații complexe în care, pe […] more…
Impactul Regulamentului general privind protecția datelor personale asupra activității avocaților. Noi responsabilități, noi oportunități

Impactul Regulamentului general privind protecția datelor personale asupra activității avocaților. Noi responsabilități, noi oportunități

A mai rămas extrem de puțin timp până la intrarea în vigoare a noilor reglementări europene privind protecția datelor personale, care vor produce o schimbare de paradigmă în activitatea de zi cu zi a avocaților, în legătură cu modul în care abordăm datele personale ale clienților, dar și pe cele ale terților, atunci când luăm […] more…
Știm și la ce ne ajută că știm?

Știm și la ce ne ajută că știm?

La întrebarea: Cât de importantă este cunoaşterea?, cei mai mulţi dintre noi vom răspunde că este foarte importantă, chiar esenţială. Plecând de la această premisă – că majoritatea oamenilor consideră cunoaşterea un aspect esenţial al vieţii omului – apare ca fiind cel puţin utilă, dacă nu necesară, o aprofundare a acestei chestiuni. Să luăm exemplul […] more…
Despre hazard, noroc și ghinion în viață

Despre hazard, noroc și ghinion în viață

Motto: Orice om este norocos pentru că s-a născut, întrucât existau atâtea posibilități să nu se nască și totuși și-a făcut apariția pe Terra, dar după norocul originar restul vieții omului este influențat sau determinat, într-o măsură mai mare sau mai mică, de hazard, adică de noroc și ghinion. Despre toți oamenii care se nasc viabili, […] more…
Stadiul de transpunere al directivelor europene vizând dreptul la apărare și consolidarea drepturilor persoanelor suspectate și acuzate prin stabilirea unor standarde minime comune privind drepturile la un proces echitabil. Impactul acestora asupra exercițiului profesiei de avocat (2)

Stadiul de transpunere al directivelor europene vizând dreptul la apărare și consolidarea drepturilor persoanelor suspectate și acuzate prin stabilirea unor standarde minime comune privind drepturile la un proces echitabil. Impactul acestora asupra exercițiului profesiei de avocat (2)

*A se vedea prima parte a articolului aici. Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (în continuare, Directiva) este întemeiată pe prevederile articolului 82 alineatul (2) litera (b) […] more…
Cât de actual este sistemul recompensă-sancțiune?

Cât de actual este sistemul recompensă-sancțiune?

Motto: Autonomia relativă în activitate, perfecționarea continuă și urmărirea unor scopuri nobile sunt elementele indispensabile succesului omului și, totodată, cele care îi pot asigura continuitatea pe Pământ. Orice activitate umană conștientă are la bază cel puțin un mobil (resort, imbold, motiv determinant). În lipsa certă a unui imbold, o conduită apare ca aparținând unui iresponsabil […] more…
Stadiul de transpunere al directivelor europene vizând dreptul la apărare și consolidarea drepturilor persoanelor suspectate și acuzate prin stabilirea unor standarde minime comune privind drepturile la un proces echitabil. Impactul acestora asupra exercițiului profesiei de avocat (1)

Stadiul de transpunere al directivelor europene vizând dreptul la apărare și consolidarea drepturilor persoanelor suspectate și acuzate prin stabilirea unor standarde minime comune privind drepturile la un proces echitabil. Impactul acestora asupra exercițiului profesiei de avocat (1)

Scopul informării Având în vedere amploarea incidenței dispozițiilor europene recente asupra exercițiului profesiei de avocat  și faptul că acestea trebuie transpuse în legislația națională în următoarele 18 luni, este recomandabilă implicarea activă a avocaților în realizarea propunerilor legislative ce vizează implementarea directivelor privind prezumția de nevinovăție,  garanțiile speciale pentru copii și asistența judiciară în materie […] more…
Probleme controversate privitoare la contractul de mandat

Probleme controversate privitoare la contractul de mandat

Unul din cele mai importante și complexe contracte, mandatul, deși beneficiază de o nouă reglementare cuprinsă în NCC (noul Cod civil), continuă să rămână învăluit într-un oarecare halou de terra incognita, în dreptul nostru fiind tratat de cele mai multe ori simplist. Dintre problemele dificile și controversate privitoare la acest contract ne-am propus în prezentul […] more…
Logica și retorica în comunicare (ii)

Logica și retorica în comunicare (ii)

RETORICA Motto: Când vorbești să nu uiți că cei care te ascultă sunt oameni ca tine și se așteaptă să te comporți ca un om obișnuit 1. Ce este retorica? La fel ca logica, retorica este știință, tehnică și, totodată, artă. Retorica este arta oratorului (retorului) de a convinge auditoriul cu privire la justețea ideilor […] more…
Implicații ale azilului în procedura extrădării

Implicații ale azilului în procedura extrădării

Autori: av. prof. univ. dr. Dan Lupașcu, av. drd. Mihai Mareș 1. Introducere Recent, presa internațională a mediatizat intens demersul liderului separatist catalan, Carles Puigdemont, învinuit, după declararea independenţei Cataloniei, de rebeliune, răzvrătire şi deturnare de fonduri, de a se refugia în Belgia, speculându-se posibila intenție a acestuia de a solicita azil, în vederea evitării predării sale […] more…
Logica și retorica în comunicare (i)

Logica și retorica în comunicare (i)

1. LOGICA ÎN COMUNICARE Motto 1. Mintea intuitivă e un dar sfânt, iar logica un servitor credincios (A. Einstein) Motto 2. În afara logicii totul este întâmplare (L. Wittgenstein) Motto 3. Logica nu este o doctrină, ci o imagine în oglindă a lumii (L. Wittgenstein) 1.1. Scurtă introducere Cât de importante sunt retorica și logica […] more…
Despre efectul de turmă

Despre efectul de turmă

Motto: „În grupurile sociale cu scopuri licite pot exista atât oi albe, cât și oi negre, după cum și în grupurile sociale cu scopuri ilicite pot fi întâlnite ambele categorii de membri; ceea ce diferă, însă, este proporția, care în primul caz este în favoarea oilor albe, iar în al doilea este în avantajul oilor […] more…
Legile justiției. Unele sugestii privind Inspecția Generală de Justiție de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii

Legile justiției. Unele sugestii privind Inspecția Generală de Justiție de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii

1. Necesitatea reformării Inspecţiei judiciare 1.1. Actuala formulă instituțională, sub denumirea de „Inspecţia judiciară”, datând din anul 2005, şi-a dovedit, cu prisosinţă, ineficienţa, consacrându-se, cum am mai subliniat, repetat, ca o secţie disciplinară, de sesizări şi reclamaţii, a CSM. Această stare – ca reglementare instituţională, rol şi atribuţii – este, în vădită contradicţie cu tradiţia […] more…
Temperamentul, caracterul, aptitudinile speciale și inteligența – elementele esențiale ale personalității omului

Temperamentul, caracterul, aptitudinile speciale și inteligența – elementele esențiale ale personalității omului

Motto: 1 „Temperamentul este firea pe care loteria genetică o hărăzește fiecărui om”; Motto 2: „Caracterul este barometrul moralității omului”; Motto 3: „Aptitudinile speciale sunt evantaiul de calități ale fiecărui om, care favorizează obținerea succesului său în anumite domenii de activitate”; Motto 4: „Inteligența este regina tuturor aptitudinilor”. În general, prin personalitate înțelegem fasciculul de […] more…
Infracțiunea de trafic de influență. Aspecte legislative, doctrinare și jurisprudențiale

Infracțiunea de trafic de influență. Aspecte legislative, doctrinare și jurisprudențiale

Autori: av. prof. univ. dr. Dan Lupașcu, av. drd. Mihai Mareș 1) Introducere Fenomenul corupției s-a dovedit a fi multifațetat, iar practica judiciară a arătat că acesta poate lua diverse forme, în mod progresiv mai insidioase, una dintre acestea fiind traficarea influenței. Corupția vine în contradicție în ultimă instanță cu noțiunea fundamentală de democrație[1]. În […] more…
O porție de perplexitate

O porție de perplexitate

Hotărîrea 1/2017 a Plenului Curții Constituționale este firul roșu care leagă acest text de ultimul pe care l-am publicat aici. Recent, Curtea de Apel București, o instanță importantă în sistemul nostru judiciar, a decis că este competentă să judece o acțiune în anularea Hotărîrii de mai sus, acțiune aflată de fapt în mod clar în […] more…
Pretextul și motivul

Pretextul și motivul

Motto 1: „Conduita ignobilă are, de regulă, două motive: unul aparent, dar mincinos, iar altul ascuns și adevărat”. Motto 2: „Oamenii cu scopuri josnice ascunse inventează motive aparent nobile pentru a justifica comportamentele lor ticăloase”. Pretextul este un fals motiv, invocat pentru a justifica o activitate (acțiune, conduită) sau pentru a escamota motivul real. Viaţa […] more…
Controlul activității profesionale a judecătorului în România. Inspectorii generali judecătorești – profesioniștii de ieri. Inspecția judiciară de AZI – Serviciul de sesizări și reclamații al CSM

Controlul activității profesionale a judecătorului în România. Inspectorii generali judecătorești – profesioniștii de ieri. Inspecția judiciară de AZI – Serviciul de sesizări și reclamații al CSM

Sumar  1. Controlul activității profesionale a judecătorului în perioada interbelică. Rolul, misiunea și atribuțiile inspectorilor generali judecătorești. Poziția Ministrului Justiției (scrisoarea anuală către inspectorii judecătorești – 1924). 2. Controlul activității profesionale a judecătorului – temă de actualitate și de dezbatere la colocviul româno-american, organizat de USAI – Ambasada SUA la București și Ministerul Justiției, găzduit de […] more…
Moralitatea și legalitatea

Moralitatea și legalitatea

Motto: Evoluția pozitivă și prosperitatea societății sunt dependente de modul în care sistemul juridic se armonizează cu sistemul moral. Morala este sistemul regulilor (normelor) de bună conviețuire a oamenilor, în relațiile individuale sau în raport cu societatea (comunitatea)[1]. Termenul cel mai apropiat din punct de vedere semantic de morală este termenul etică. O conduită morală este […] more…
Inamovibilitatea – centrul vital al statutului, carierei, independenței și responsabilității profesionale a judecătorului. Tradiții constituționale, legale și jurisprudențiale în România

Inamovibilitatea – centrul vital al statutului, carierei, independenței și responsabilității profesionale a judecătorului. Tradiții constituționale, legale și jurisprudențiale în România

1. Privire succintă asupra textelor constituționale 1.1. Art. 104 din Constituția – 1923 prevedea că: „Judecătorii sunt inamovibili, în condițiile speciale pe care legea le va fixa.” A). „Inamovibilitatea magistratului în România este un principiu constituțional, cât timp Constituția recunoaște puterea judecătorească, ca una din cele trei puteri constitutive” (Titlul III – „Despre Puterile Statului” […] more…
Gheorghe Florea: Inteligența artificială s-ar putea întoarce împotriva umanității!

Gheorghe Florea: Inteligența artificială s-ar putea întoarce împotriva umanității!

Alina Matei: Mulțumesc, stimate domnule Președinte Gheorghe Florea pentru că ați acceptat să acordați un interviu pentru cititorii JURIDICE ESSENTIALS. Intrăm în subiect, cum obișnuim. Ziua Avocaților Europeni a fost marcată de Consiliul Barourilor Europene în acest an sub titlu „Avocații în e-voluție”. De ce neapărat în acest an? Ce semnal vrea CCBE să atragă? […] more…
Revista Română de Procedură Civilă

Revista Română de Procedură Civilă

De ce ar fi nevoie de o revistă de procedură civilă? Atunci când domnul președinte Nicolae Cîrstea mi-a propus proiectul editării unei reviste de procedură civilă, am ezitat. Decizia de a pune în operă un astfel de proiect a fost luată după o lungă perioadă de reflecție. De ce a fost nevoie de acest răstimp […] more…
Afaceri guvernamentale și controlul parlamentar, în perioada interbelică și în primul pătrar al sec. XXI, în România (I)

Afaceri guvernamentale și controlul parlamentar, în perioada interbelică și în primul pătrar al sec. XXI, în România (I)

Motto: „Astăzi – trădătorul, numindu-se geniu, plagiatorul erou, pungașul mare finanțist, panglicarul om politic, cămătarul negustor, speculantul de idei om cu principii și speculantă de bine – femeie onestă, judecata poporului s-a falsificat din ce în ce și, la formarea sferelor sale ideale, el a pierdut pretutindenea punctul de plecare sănătos, că fiecărui drept îi […] more…
Confiscarea specială în cazul infracțiunii de spălare a banilor proveniți din evaziune fiscală

Confiscarea specială în cazul infracțiunii de spălare a banilor proveniți din evaziune fiscală

I. Precizări introductive În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 8 noiembrie 2017, a fost publicată Decizia nr. 23/2017 privind dezlegarea chestiunii de drept, dacă: „În interpretarea dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii […] more…
Incompetența și prostia

Incompetența și prostia

Motto: „Dacă ești incompetent, nu poți ști că ești incompetent. Calitățile de care ai nevoie pentru a produce un răspuns corect sunt exact calitățile de care ai nevoie pentru a recunoaște răspunsul corect” (Dunning și Kruger). La prima vedere termenii incompetență și prostie pot fi luați ca echivalenți, dar la o analiză atentă constatăm că cele două cuvinte nu sunt sinonime. […] more…
Despre sistemul politic, democrație și statul de drept

Despre sistemul politic, democrație și statul de drept

1. Sistemul ticăloșit  – mit sau adevăr? În contextul vizitei pe care Bill Gates a efectuat-o în România, în cursul anului 2007, a circulat o glumă cinică referitoare la obiectul discuției dintre acesta și președintele Traian Băsescu, care, cu prilejul acelei vizite, l-a decorat pe co-fondatorul companiei Microsoft cu ordinul național Steaua României în grad […] more…
Miorița și impreviziunea: un (nou) apel la realism (juridic)

Miorița și impreviziunea: un (nou) apel la realism (juridic)

Motto: 1. A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm. A robot must obey the orders given it by human beings except where such orders would conflict with the First Law. A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict […] more…
Riscul de dobândă în contractele de credit

Riscul de dobândă în contractele de credit

Când dobânzile și celelalte costuri din contractul de credit sunt fixe pe toată perioada contractului, nu există un risc de dobândă. Când, însă, dobânzile sunt variabile, întrucât volumul de plăți la care este ținut debitorul crește în funcție de creșterea nivelului dobânzilor, există un risc de dobândă. În consecință, banca trebuie să îl avertizeze pe consumator […] more…
Despre aroganță, ignoranță și modestie

Despre aroganță, ignoranță și modestie

1. Aroganța și ignoranța Motto 1: „Unde-i multă minte este și prostie pe măsură” (proverb popular). Motto 2: „Ignoranţa este noaptea minţii, dar o noapte fără lună şi stele” (Confucius) Aroganța este o trăsătură de comportament ce relevă impertinență, obrăznicie, înfumurare, sfidare s.a. Omul arogant are tupeu, este agresiv în conduită și pune în centrul […] more…
Anul revoluției digitale în avocatură

Anul revoluției digitale în avocatură

2017 este anul în care digitalizarea profesiei de avocat a fost continuu pe ordinea de zi a reuniunilor profesionale din întreaga lume. Cum știm, și tema propusă de Consiliul Barourilor Europene (CCBE) pentru sărbătorirea Zilei Avocaților Europeni din acest an este „Avocații în e-voluție. În ce mod transformarea digitală poate întări relația cetățean avocat”. Prin […] more…
Empatia și indiferența în relațiile sociale

Empatia și indiferența în relațiile sociale

Motto 1: „Nu poți să-i înțelegi pe alții dacă nu te înțelegi pe tine”. Motto 2: „Nu poți gestiona în mod satisfăcător relațiile sociale dacă nu ai autocontrol”. Motto 3: „Indiferența izvorăște din cot, iar empatia din inimă”. Empatia este capacitatea sau aptitudinea omului de a percepe, a înţelege şi a accepta trăirile sau sentimentele […] more…
Aspecte ale stării avocaturii în România

Aspecte ale stării avocaturii în România

Excelențele voastre, domnule Rector, domnule Decan, domnule Preşedinte al Uniunii Avocaţilor din Moldova, distinși invitați, profesori și colegi, stimate gazde! Îmi revine deosebita plăcere să transmit un mesaj de succes și speranța de mai bine, pentru evenimentul de astăzi din partea domnului Preşedinte av. dr. Gheorghe Florea, preşedinte UNBR care, din motive obiective, nu a […] more…
Independența Barourilor

Independența Barourilor

1. Conceptul de independență a barourilor Independența este definită ca absența influenței, coerciției sau presiunii factorilor externi. Asigurarea independenței barourilor este crucială pentru independența profesiei, numai astfel putându-se oferi o structură puternică de guvernare și conducere[2]. Independența baroului cu greu poate fi definită și analizată. În ceea ce privește contextul independenței barourilor, în cadrul întâlnirilor […] more…
Capcana (eroarea) predicțiilor despre trecut

Capcana (eroarea) predicțiilor despre trecut

Titlul acestui material, cel puțin la prima vedere, este intrigant, deoarece asociază cuvintele predicție și trecut care în sensul lor propriu relevă o contradicție în termeni, întrucât predicția este o presupunere despre ceea ce se va întâmpla în viitor, iar nicidecum despre trecut. Trecutul, fiind deja consumat, este evident cunoscut. Trecutul este cunoscut și, prin […] more…
Extrădarea pasivă. Aspecte teoretice și practice

Extrădarea pasivă. Aspecte teoretice și practice

Autori: av. prof. univ. dr. Dan Lupașcu, av. drd. Mihai Mareș I. Considerații introductive Extrădarea poate fi definită ca fiind un act juridic bilateral prin care un stat, pe al cărui teritoriu s-a refugiat o persoană care a săvârșit o infracțiune sau care a fost condamnată pe teritoriul altui stat, o predă, la cererea acestui din […] more…
Câteva gânduri despre dăinuire

Câteva gânduri despre dăinuire

Socotesc plin de conținut acest concept, mai rar utilizat astăzi, „DĂINUIRE”. Adică ceva ce sfidează timpul, trece dincolo de el, simplu spus, rămâne. Și atunci întrebarea firească: ce și de ce rămâne? Există criterii de explicație a remanenței? Ce ar putea fi: cultură sau civilizație? Fapte sau idei? Dacă pășim pe terenul nisipos al exemplelor, […] more…
Pentru un nou Cod comercial, în condițiile sistemului unitar (monist) de reglementare al Codului civil   

Pentru un nou Cod comercial, în condițiile sistemului unitar (monist) de reglementare al Codului civil  

1. În anul 2009 a fost adoptat noul Cod civil român. Noutatea fundamentală a acestei reglementări o constituie reformarea sistemului de reglementare a raporturilor de drept privat; sistemul dualist existent, bazat pe Codul civil (1864) și Codul comercial (1887), a fost înlocuit cu sistemul unitar (monist), întemeiat pe noul Cod civil. Prin actele de punere […] more…
Dilema prizonierului în colivia sa de aur

Dilema prizonierului în colivia sa de aur

Cum și-au construit băncile, singure, coliviile de aur ultra scumpe, în care sunt și vor rămâne captive: urmărind orbește, emoțional (sau cel mult oligo-rațional, stereotipic) propriul interes, refuzând cooperarea. Exact ca în Dilema Prizonierilor. Unele jocuri, așa cum este și jocul economic al concurenței, generează situații atât de dificile, încât până și soluția „rațională” a […] more…
Sterilizarea opiniilor dizidente și concurente la Curtea Constituțională a României

Sterilizarea opiniilor dizidente și concurente la Curtea Constituțională a României

Hotărârea 1/2017 a Curții Constituționale a României[1], prin care majoritatea Curții a conferit Președintelui ei competența excepţională (neprevăzută de lege) de a controla conținutul opiniilor separate (dizidente) sau concurente ale judecătorilor, de a impune refacerea lor, și, în caz de refuz, de a interzice publicarea în Monitorul Oficial și atașarea lor la dosarul cauzei, a […] more…
Legile justiției. Puterea judecătorească se exercită de judecători și procurori?! O confuzie „durabilă”, indusă, multianual în societate: „magistratul procuror/magistratul judecător”

Legile justiției. Puterea judecătorească se exercită de judecători și procurori?! O confuzie „durabilă”, indusă, multianual în societate: „magistratul procuror/magistratul judecător”

Motto: Nu se mai poate merge înainte, dacă nu ne oprim la timp! 1. Asociația „Themis-Casatia” a foștilor judecători și magistrați asistenți ai ÎCCJ, luând cunoștință de anteproiectul de lege pentru modificarea și completarea Legilor nr. 303/2004, 304/2004 și 317/2004 precum și de pozițiile exprimate public de reprezentanții Ministerului Public, de AMR și UNBR, susține […] more…
Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român

Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român

I. Introducere Trei precizări cu caracter introductiv sunt utile. Mai întâi, cum rezultă chiar din titlul acestui articol, noțiunea de bun incorporal este abordată din perspectiva dreptului civil român, așadar fără incursiuni în dreptul străin și, cu atât mai puțin, în dreptul comparat[1]. Nu va fi avută în vedere nici accepția specială a noțiunii de bun conturată […] more…
Probleme de drept privind răspunderea disciplinară pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilități și interdicții aplicabile judecătorilor și procurorilor. Privire specială asupra cumulării de “funcții”

Probleme de drept privind răspunderea disciplinară pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilități și interdicții aplicabile judecătorilor și procurorilor. Privire specială asupra cumulării de “funcții”

1. OBIECTUL STUDIULUI. SCURTĂ ENUNȚARE A CONCLUZIILOR ACESTUIA [1] Prezentul studiu[2] are ca obiect unele probleme de drept care în practica administrativă și jurisdicțională primesc rezolvări contrare dispozițiilor constituționale și legale aplicabile. [2] Aceste probleme de drept se ridică în situația în care, în mod cumulativ: (a) un judecător sau procuror este supus acțiunii disciplinare […] more…
Unele considerații privind arbitrajul comercial în activitatea jurisdicțional internă și europeană (2014-2017)

Unele considerații privind arbitrajul comercial în activitatea jurisdicțional internă și europeană (2014-2017)

 SUMAR I. Tribunalul arbitral – jurisdicție deplină și „instanță” („tribunal”) cu însușirile conferite de art. 6 (1) din CEDO, art. 21 alin. (2) din Constituție, art. 267 din TFUE, art. 6 C. proc. civ. și art. 7 alin. (1) din RPA-2014 1. Doctrina și jurisprudența CEDO, a ÎCCJ și a Curții de Arbitraj Comercial Internațional […] more…
Din nou despre incidența neconstituționalității parțiale a infracțiunii de abuz în serviciu asupra pedepselor definitive

Din nou despre incidența neconstituționalității parțiale a infracțiunii de abuz în serviciu asupra pedepselor definitive

Chestiune de drept[1] Subsemnatul Valerian Cioclei, Profesor universitar doctor la Departamentul de Drept penal al Facultății de Drept a Universității din București La solicitarea ÎCCJ Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală În cauza înregistrată sub nr. 2090/1/2017 și În baza art. 476 alin. (10) raportat la art. 473 alin. (5) C. […] more…
Dreptul la minciună?   

Dreptul la minciună?  

În cadrul rubricii sale Idées d’été, sub titlul La vérité si je mens, prestigiosul jurnal francez Le Monde a întreprins o anchetă insolită, dar de mare interes, cu ajutorul a șase personalități din tot atâtea domenii de activitate, pe tema Comment affronte-t-on la vérité dans l’exercice de son métier? Pentru profesia de avocat, sarcina de a aborda subiectul, atât […] more…
O „declarație comună” de renunțare la garanțiile fundamentale pentru înfăptuirea justiției: independența, imparțialitatea, echitatea procedurilor și dreptul la apărare și de înrolare nelegitimă într-un „front” de luptă anticorupție și un „Protocol” de trădare a justiției

O „declarație comună” de renunțare la garanțiile fundamentale pentru înfăptuirea justiției: independența, imparțialitatea, echitatea procedurilor și dreptul la apărare și de înrolare nelegitimă într-un „front” de luptă anticorupție și un „Protocol” de trădare a justiției

I. „Cele două PERLE” 1. „Declarația comună” – a se vedea anexa 1 2. „Protocolul, intitulat” 2.1. „Plan de măsuri al grupului Operativ Central” – a se vedea anexa 2 Iată, deci, cum funcționa statul de drept în anul 2000, care era cooperarea „loială” dintre puterile statului, cum se efectua, prin fărădelege, obstrucționarea înfăptuirii justiției de […] more…
AVOCATUL în jurisprudența CEDO. Noi accente asupra libertății de exprimare a avocatului privind modul de înfăptuire a justiției

AVOCATUL în jurisprudența CEDO. Noi accente asupra libertății de exprimare a avocatului privind modul de înfăptuire a justiției

I. Publicitate profesională clandestină. Acuzații nedemne aduse procurorilor de către un avocat deputat, într-o conferință de presă specială, privind reținerea clientului său, fără, însă, a exercita calea legală de atac. Hotărârea Schöpfer c. Elveția din 26.03.1998 – dosar nr. 56/1997/840/1046[1]  1. Faptele imputate avocatului Reclamantul, era, de profesie avocat, exercitând și funcția de deputat cantonal, fiind, […] more…
Incidența neconstituționalității parțiale a infracțiunii de abuz în serviciu asupra pedepselor definitive. Chestiune de drept

Incidența neconstituționalității parțiale a infracțiunii de abuz în serviciu asupra pedepselor definitive. Chestiune de drept

Subsemnatul Valerian Cioclei Profesor universitar doctor la Departamentul de Drept penal al Facultății de Drept a Universității din București La solicitarea ÎCCJ Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală În cauza înregistrată sub nr. 1998/1/2017 și În baza art. 476 alin. (10) raportat la art. 473 alin. (5) C. proc. pen. am […] more…
„Soluții stranii” în viața judiciară

„Soluții stranii” în viața judiciară

I. „Reaua-credință” și „grava neglijență” profesională – concepte constituționale, tradiționale 1. Deseori, suntem surprinși de unele din soluțiile instanțelor judecătorești și ale parchetelor care, sugerează, fie superficialitatea și dezinteresul profesional, fie o pregătire juridică de specialitate precară, dar, mai grav, chiar „reaua credință” sau „grava neglijență”, prevăzută în art. 52 alin. (3) din Constituția României. […] more…
De ce avocații nu sunt scutiți de impozitul pe venit, iar alte profesii liberale da? Notă cu privire la Proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

De ce avocații nu sunt scutiți de impozitul pe venit, iar alte profesii liberale da? Notă cu privire la Proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Autori: prof. univ. dr. Lucian Săuleanu, avocat Dragoș Nicu Ministerul Finanțelor Publice a postat la data de 07.08.2017 Proiectul Ordonanței privind modificarea Codului fiscal și Nota de fundamentare în care la articolul 60 (contribuabilii scutiți de la plata impozitului pe venit), se introduce un nou punct cu următorul cuprins: „5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate […] more…
Dreptul penal al Uniunii Europene. Două noi Directive semnificative și de mare actualitate. Urgența transpunerii în dreptul penal român

Dreptul penal al Uniunii Europene. Două noi Directive semnificative și de mare actualitate. Urgența transpunerii în dreptul penal român

1. Directiva UE 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului – adoptată la 9.06.2016, publicată la 11.03.2016 în JOUE nr. L 65/2016, intrată în vigoare la 31.03.2016, cu termen limită de transpunere în dreptul intern la 10.03.2018, privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi audiat la proces în […] more…
Integritatea în spaţiul public şi privat – prevenţie şi necesitate în asigurarea încrederii în raporturile sociale

Integritatea în spaţiul public şi privat – prevenţie şi necesitate în asigurarea încrederii în raporturile sociale

Societatea românească în prezent se preocupă constructiv în ceea ce priveşte o componentă a eticii, şi anume integritatea în diverse sectoare de activitate. În consolidarea statului de drept, integritatea individuală se reflectă la nivel global în modul în care au loc raporturile sociale, generând nevoia de a se stabili standarde transparente cu privire la aceasta, […] more…
Despre RĂUL cel mare din Casa Justiției

Despre RĂUL cel mare din Casa Justiției

Motto: „1). O parte din viața noastră se scurge făcând RĂU, iar o mare parte nefăcând NIMIC (SENECA)” „2). Răii, se pare că, sunt pedepsiți doar în filme. În realitate, aproape toți scapă”. 1. În cei peste 50 de ani de exercitare a funcției de judecător și de avocat am crezut, fără ezitare, că în […] more…
Stadiul executării hotărârilor CEDO – iunie 2017, sub supravegherea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, și reformele interne adoptate de România   

Stadiul executării hotărârilor CEDO – iunie 2017, sub supravegherea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, și reformele interne adoptate de România  

I. Date preliminare 1. Prima cauză aflată sub supravegherea executării de către CM—CE: Vasilescu (27.053/1995), hotărâre definitivă la 22.05.1998: – Numărul total al hotărârilor CEDO transmise pentru supraveghere – 1963; – Numărul total al hotărârilor a căror executare s-a închis printr-o rezoluție finală – 844-(50,84% )-(?!). 2. Datele statistice relevante: 2011-2017[2]. II. Principalele probleme survenite în cursul […] more…
Baroul din Paris sub bănuiala de corupție și întrebările care își așteaptă dezlegarea

Baroul din Paris sub bănuiala de corupție și întrebările care își așteaptă dezlegarea

În ciuda caracterului său tradițional de „armistițiu” temporar (și parțial) pe câmpul de luptă al proceselor, vacanța judiciară estivală franceză 2017 pare a fi tulburată de un insolit conflict izbucnit în cadrul Baroului din Paris. Într-adevăr, după emoția creată de sinuciderea controversatului fost judecător de instrucție Jean-Michel Lambert (aflat la pensie și devenit autor de […] more…
20 de ani de regim constituțional, legal și legitim al pensiilor de serviciu ale judecătorilor (1997-2017)

20 de ani de regim constituțional, legal și legitim al pensiilor de serviciu ale judecătorilor (1997-2017)

1. Privire succintă de principiu și de perspectivă. 1.1. Pensia de serviciu a judecătorilor și procurorilor a fost introdusă în art. 103 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, în anul 1997, dispozițiile legii fiind preluate în art. 82 și urm. din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor și procurorilor, care prevăd expres: – Sfera […] more…
Mihai Hotca: Un profesor practician poate să transmită cunoaștere mai facil dacă se izbește de realitatea oferită de cauzele în care lucrează

Mihai Hotca: Un profesor practician poate să transmită cunoaștere mai facil dacă se izbește de realitatea oferită de cauzele în care lucrează

Alina Matei: Mulțumesc, stimate domnule profesor Mihai Hotca pentru că ați acceptat să acordați un interviu cititorilor J. Au trecut doi ani de la alegerea dumneavoastră de către colegii avocați în Consiliul Baroului București. Cum a fost această perioadă? Mihai Hotca: Înainte de a spune cum a fost perioada de 2 ani, scursă de la […] more…
Reclama inteligentă și autoprotecție prin standarde și modele contractuale calitative

Reclama inteligentă și autoprotecție prin standarde și modele contractuale calitative

Ideea de standarde și modele contractuale este evocată de art. 1201-1203 C. civ., texte normative care reprezintă o recunoaștere a realității practice a utilizării pe scară largă a așa-numitelor „condiții generale de afaceri” și a contractelor de adeziune, preformulate, cocontractanții acestor emitenți de standarde și modele fiind deopotrivă consumatori și comercianți. Standardizarea contractuală poate atinge asemenea niveluri de stereotipie […] more…
Comunitatea juridică şi rolul său în cauza climatică. Exemplul francez şi retardul tradiţional românesc

Comunitatea juridică şi rolul său în cauza climatică. Exemplul francez şi retardul tradiţional românesc

În timp ce la noi mai întâlnim chiar jurişti cu pretenţii, dar încremeniţi în percepţia „meşteşugărească” a dreptului, care îşi exprimă îndoiala faţă de implicarea juristului în dezbaterea publică şi conceptualizarea juridică a problemelor ecologice, în frunte cu cele ale schimbărilor climatice, iată că, în ţările dezvoltate, are loc o masivă reconsiderare a rolului „comunităţii […] more…
Analiza deciziei Curții Constituționale nr. 369/2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”.  Sfârșitul epocii ,,pragului valoric” și speranțele într-o Curte de Casație unificatoare a jurisprudenței

Analiza deciziei Curții Constituționale nr. 369/2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”. Sfârșitul epocii ,,pragului valoric” și speranțele într-o Curte de Casație unificatoare a jurisprudenței

A se vedea dezbaterea Un Leu? Un recurs Autori: prof. univ. dr. Traian Cornel BRICIU (coord.), conf. univ. dr. Claudiu Constantin DINU, lector univ. dr. Mirela STANCU, lector univ. dr. Gheorghe-Liviu ZIDARU Analiza deciziei Curții Constitutionale nr. 369/2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare […] more…
Gheorghe Piperea: Eu militez pentru libertate şi echitate în economie şi în societate

Gheorghe Piperea: Eu militez pentru libertate şi echitate în economie şi în societate

Alina Matei: Mulţumesc, stimate domnule Profesor Gheorghe Piperea, pentru că aţi acceptat să acordaţi un interviu legat de numirea în calitate de consilier onorific al primului-ministru Mihai Tudose. V-a surprins numirea? Gheorghe Piperea: Mai mult decât numirea m-a surprins rapiditatea cu care s-au desfăşurat formalităţile. Alina Matei: Cum s-a întâmplat? V-a sunat primul-ministru? Aţi avut […] more…
Un bun început pentru respectarea hotărârii-pilot în cauza Rezmiveș și alții împotriva României – adoptarea Legii nr. 169/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 254/2013

Un bun început pentru respectarea hotărârii-pilot în cauza Rezmiveș și alții împotriva României – adoptarea Legii nr. 169/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 254/2013

1. Scurte precizări privind scopul și fundamentarea propunerilor de modificare. Introducere. Vineri, 14 iulie 2017, Președintele a promulgat Legea nr. 169/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 254/203. În data de 25 aprilie 2017, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat o hotărâre-pilot în cauza Rezmiveş şi alţii împotriva României[1]. Prin această hotărâre, Curtea a reiterat […] more…
Necesitatea excluderii funcționarului public asimilat, prevăzut de art. 175 alin. (2) C. pen., din sfera subiectului activ al infracțiunii de conflict de interese prevăzută de art. 301 C. pen.

Necesitatea excluderii funcționarului public asimilat, prevăzut de art. 175 alin. (2) C. pen., din sfera subiectului activ al infracțiunii de conflict de interese prevăzută de art. 301 C. pen.

Incriminarea conflictului de interese, prin introducerea în anul 2006 în vechiul Cod penal a art. 2531, a reprezentat o transpunere în legislația internă a recomandărilor formulate în dispozițiile art. 8 din Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției din 2001, ratificată de România prin Legea nr. 365/2004. La redactarea Codului penal din 2009 s-a decis păstrarea […] more…
Despre efectele constatării caracterului abuziv al unor clauze contractuale

Despre efectele constatării caracterului abuziv al unor clauze contractuale

1. În prezentul studiu ne propunem să analizăm Decizia nr. 76/2017 pronunțată la data de 25 ianuarie 2017, în recurs, de Înalta Curte de Casație și Justiție, motivația fiind aceea de a nu lăsa să se propage la instanțele de drept comun o interpretare greșită a deciziei ÎCCJ. În susținerea recursului său, recurentul-reclamant a arătat […] more…
Codul Slugărnologic, cel mai nou banc cu avocați   

Codul Slugărnologic, cel mai nou banc cu avocați  

A încerca să faci pe avocatul avocaților înseamnă, din start, să-ți asumi roșii și ouă în parbriz. Întâi, pe acelea aruncate de pietonii care-și culeg informațiile despre avocați din bancurile cu rechini venali și lacomi. Pe urmă, pe cele zvârlite de formatorii de inteligente și alese opinii care trec zebra cu Caragiale sub ochelari și […] more…
Etica, bioetica şi contractele

Etica, bioetica şi contractele

1. Ordinea publică este o condiţie negativă de valabilitate a contractului[1], fiind principala limită a efectelor contractului. O valoare similară o au bunele moravuri. Într-adevăr, atât conform fostului art. 5 din Codul civil de la 1864, cât şi conform art. 11 din actualul Cod civil, părţile nu pot “deroga” prin convenţia lor particulară de la […] more…
De iustitia et de iure sau despre nevoia reabilitării ideii de drept

De iustitia et de iure sau despre nevoia reabilitării ideii de drept

Trăim într-o lume mai juridicizată ca oricând, dar mai străină de spiritul autentic al dreptului, ca niciodată! S-a creat și parcă se extinde implacabil un univers hiperformatat, hipernormativ, hiperierarhizat, al conformității și normativizării, care provoacă teamă individului și funcționează după o logică cvasimilitară. El cuprinde și domină deja zone importante ale societății, precum cea a […] more…
Ziua Justiției 2017

Ziua Justiției 2017

„Ziua Justiției – 2017” se sărbătorește sub vremuri în care provocările la care este supusă Justiția au dobândit un caracter de permanență și provin din cele mai neașteptate surse. Este nerezonabil să credem că într-un anumit termen vor fi rezolvate toate problemele și cei care servesc justiția (magistrați, grefieri, personal de specialitate și personalul auxiliar […] more…
Pentru o intrare în normalitate a reglementării juridice privind activitatea economică (comercială), pentru salvgardarea prestigiului României în Uniunea Europeană şi în lume

Pentru o intrare în normalitate a reglementării juridice privind activitatea economică (comercială), pentru salvgardarea prestigiului României în Uniunea Europeană şi în lume

1. În anul 1990, printr-un joc al destinului, România avea premisele juridice necesare trecerii de la economia planificată la economia de piață liberă. La acea dată, erau în vigoare reglementările juridice fundamentale ale raporturilor juridice de drept privat: Codul civil din 1864, pentru raporturile juridice civile, și Codul comercial din 1887, pentru raporturile juridice comerciale […] more…
Despre metamorfoza supra-realistă a unui concept. Nominalismul monetar

Despre metamorfoza supra-realistă a unui concept. Nominalismul monetar

1. Creanta baneasca se stinge, in mod natural, prin remiterea de catre debitor a sumei de bani datorate[1]. Acesta este liberat de datoria baneasca daca remite creditorului suma nominala datorata (art. 1488 alin. 1 si art. 2158 alin. 1 C. civ.). In cazul imprumutului de consumatie, daca imprumutul poarta asupra unei sume de bani, imprumutatul […] more…
Patrimoniul cultural și natural și Dreptul său

Patrimoniul cultural și natural și Dreptul său

Expresia „dreptul patrimoniului cultural și natural” este o apariție recentă în peisajul dreptului comparat, lucrările consacrate subiectului rămânând încă rare și în căutarea definitivării obiectului propriu de reglementare și de cercetare, precum și în privinţa surprinderii și exprimării specificității sale. În orice caz, suntem în prezența unui ansamblu de reglementări în curs de structurare, formal […] more…
Obligaţia de minime diligenţe în evitarea sau diminuarea prejudiciului sau De ce frica nu este mereu cel mai bun paznic al bostănăriei…

Obligaţia de minime diligenţe în evitarea sau diminuarea prejudiciului sau De ce frica nu este mereu cel mai bun paznic al bostănăriei…

1.  Valorificand o solutie doctrinara traditionala in dreptul comertului international[1], o dispozitie de principiu din Conventia de la Viena din 1980 privind vanzarea internationala de bunuri (art. 77) precum si unul dintre Principiile UNIDROIT privind contractele comerciale internationale (editia 2004), art. 1534 alin. 1 C. civ. prevede ca, “daca, prin actiunea sau omisiunea sa culpabila, […] more…
Efectul suspensiv al notificării de dare în plată oglindit în Decizia Curții Constituționale nr. 93/2017: o sabie cu dublu tăiș  

Efectul suspensiv al notificării de dare în plată oglindit în Decizia Curții Constituționale nr. 93/2017: o sabie cu dublu tăiș  

 I. Considerații generale privind Decizia Curții Constituționale nr. 93/2017    După Decizia Curții Constituționale nr. 623/2016, una dintre problemele rămase nerezolvate a fost aceea a efectului suspensiv al notificării de dare în plată[1]. Întrebarea, care s-a pus imediat după motivarea deciziei și la care s-a răspuns prin Decizia nr. 93/2017[2] era legată de compatibilitatea sau incompatibilitatea […] more…
Libertatea academică a comentariului jurisprudențial versus agresivitatea vinovată a poluatorului!

Libertatea academică a comentariului jurisprudențial versus agresivitatea vinovată a poluatorului!

Un caz deosebit de grav, dar în aceeași măsură relevant prin consecinţele sale concrete şi, mai ales, semnificaţiile generale pe care le transmite, petrecut în Franţa, este relatat în ultimul număr – 1/2017 – al Revue Juridique de l’Environnement. El îndeplineşte deopotrivă rolul de exemplu şi de semnal pentru ceea ce se poate întâmpla pe […] more…
Dilema (ne)indisponibilizării după suspendarea urmării silite prin poprire bancară

Dilema (ne)indisponibilizării după suspendarea urmării silite prin poprire bancară

1. Non idem est si duo dicunt idem Efectele suspendării executării silite prin poprire bancară constituie una dintre problemele juridice recurente, karmice, care nu are încă o rezolvare clară și explicită în noul Cod de procedură civilă și despre care putem spune că ilustrează adagiul latin preluat de Eminescu în poezia cu titlul ”Non idem est […] more…
De ce să nu asiști pasiv la incendiul propriei case

De ce să nu asiști pasiv la incendiul propriei case

O noutate interesanta fata de reglementarea anterioara este introdusa de art. 1534 C. civ., conform caruia “daca, prin actiunea sau omisiunea sa culpabila, creditorul a contribuit la producerea prejudiciului, despagubirile datorate de debitor se vor diminua corespunzator”. Solutia diminuarii despagubirilor se aplica si atunci cand paguba a fost partial cauzata de un eveniment al carui […] more…
Unele aspecte privind modificarea Codului penal, cu referire la Proiectul de lege pus în dezbatere de Ministerul Justiției

Unele aspecte privind modificarea Codului penal, cu referire la Proiectul de lege pus în dezbatere de Ministerul Justiției

Ministerul Justiției a publicat la data de 19 aprilie 2017, în scopul de a fi supus dezbaterii publice, Proiectul de lege „pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală, pentru completarea articolului 31 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și pentru completarea articolului 79 […] more…
De ce este importantă începerea urmăririi penale

De ce este importantă începerea urmăririi penale

1. Începerii urmăririi penale semnifică investirea organului de urmărire penală cu drepturile prevăzute de lege pentru efectuarea cercetării în legătură cu fapta şi persoana prevăzute în actul de sesizare. Din acest moment, sunt identificate probele necesare stabilirii existenţei infracţiunii, identităţii făptuitorului şi vinovăţiei acestuia pentru a se decide dacă este cazul trimiterii sale în judecată, […] more…
Fiscalitatea și Convenția europeană a drepturilor omului

Fiscalitatea și Convenția europeană a drepturilor omului

Fișa tematică elaborată de CEDO în aprilie 2017 Un anumit număr de reclamanți se întemeiază pe Convenția europeană a drepturilor omului pentru a contesta regulile și procedurile Statelor contractante în materie fiscală, precum și pe metodele utilizate de agenții serviciilor fiscale. Solicitările lor sunt, în general, fondate pe articolul 1 (protecția proprietății) al Protocolului nr. […] more…
Categoria contractelor aleatorii

Categoria contractelor aleatorii

I. Preliminarii 1. Ca și alte coduri, atât C. civ. de la 1864, cât și NCC definesc contractele aleatorii prin opoziție cu contractele comutative. Astfel, dacă potrivit dispozițiilor art. 947 alin. (1) din C. civ. de la 1864, „contractul cu titlu oneros este comutativ atunci când obligația unei părți este echivalentul obligației celeilalte”, alin. (2) […] more…
Despre dreptate și imaginația juridică

Despre dreptate și imaginația juridică

Știm de la Hegel că dorința de recunoaștere este motorul vieții fiecăruia dintre noi. El a mai descoperit că piatra de temelie pe care se clădește personalitatea noastră, din care izvorăște dorința de recunoaștere, este aproprierea  propriului corp, singura sinteză desăvârșită între a fi și a avea (intuiția unei asemenea sinteze o avuseseră englezii, cu mult timp […] more…
Pozitivism, iusnaturalism, realism – o replică profesorului Radu Rizoiu

Pozitivism, iusnaturalism, realism – o replică profesorului Radu Rizoiu

Văzînd titlul articolului profesorului Radu Rizoiu de la această rubrică, despre implicațiile OUG nr. 13/2017, „Puțin realism nu strică”, am presupus că utilizează termenul „realist” în sensul său cel mai obișnuit, acela de atitudine impregnată de pragmatism, opusă poziției idealiste, sau, cum se spune în teoria relațiilor internaționale, atitudinea „uliilor” opusă atitudinii „porumbeilor”. Devenisem curios […] more…
Un important precedent juridico-moral de incriminare a ecocidului. Urmează cazul poluării electromagnetice?

Un important precedent juridico-moral de incriminare a ecocidului. Urmează cazul poluării electromagnetice?

În continuarea demersului nostru anunțat, de inițiere a procesului de înscrierea poluării electromagnetice în rândul crimelor contra umanității și al formelor de ecocid, evocăm o inițiativă recentă reușită, cu caracter de exemplu dar și de precedent, chiar dacă este vorba de o acțiune la nivel civic, cu valoare de justiție morală. În fața nevoinței și/sau […] more…
Preeminența dreptului într-o societate democratică. Raportul dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul național al statelor membre. România – 10 ani de la aderarea la UE

Preeminența dreptului într-o societate democratică. Raportul dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul național al statelor membre. România – 10 ani de la aderarea la UE

* Notă: Comunicare prezentata la evenimentul aniversar: “Romania – 10 ani de la aderarea la UE”, desfasurat la Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj Napoca, joi, 27.04.2017. – SUMAR –  I. Preeminenta dreptului intr-o societate democratica 1. Evolutia conceptului 2. Preeminenta dreptului si securitatea juridica 2.1. Statul de drept si ideologia drepturilor omului 2.2. Securitatea juridica – principiu […] more…
Concluziile Avocatului General în cauza C-186/16 – Andriciuc c. Banca Românească:  Principiul nominalismului monetar nu este imperativ, instanţele având posibilitatea să constate caracterul abuziv al unei clauze ce impune restituirea creditului în CHF

Concluziile Avocatului General în cauza C-186/16 – Andriciuc c. Banca Românească: Principiul nominalismului monetar nu este imperativ, instanţele având posibilitatea să constate caracterul abuziv al unei clauze ce impune restituirea creditului în CHF

Extras din concluziile Avocatului General: 57. Curtea a confirmat că articolul 1 alineatul (2) din Directiva 93/13 trebuie interpretat în sensul că o clauză contractuală, care figurează într‑un contract încheiat de un profesionist cu un consumator, este exclusă din domeniul de aplicare al acestei directive numai în cazul în care respectiva clauză contractuală reflectă conținutul […] more…
Propuneri de modificare a Codului penal,  Codului de procedură penală și altor acte normative

Propuneri de modificare a Codului penal, Codului de procedură penală și altor acte normative

1. SCURTE PRECIZĂRI PRIVIND SCOPUL ȘI FUNDAMENTAREA PROPUNERILOR DE MODIFICARE În data de 19 aprilie 2017, Ministerul Justiției a l-a lansat în dezbatere publică un proiect de lege, prin care propune modificarea Codului penal, Codului de procedură penală, Legii nr. 302/2004 și Legii nr. 253/2013[1]. Scopul declarat de inițiator este acela de a pune în […] more…
Poluarea electromagnetică, o formă de ecocid? Considerații asupra necesității consacrării unei noi crime împotriva umanității

Poluarea electromagnetică, o formă de ecocid? Considerații asupra necesității consacrării unei noi crime împotriva umanității

Într-un studiu recent, dr. Barrie Trower (The Cooking of Humanity, 2015), specialist în armele cu microunde, atrăgea atenția că „extinderea necontrolată a sistemelor de telefonie mobilă este cel mai grav genocid pe care această planetă l-a cunoscut vreodată”. La rândul său, încă din anul 2000, dr. R. Becker, dublu nominalizat la Premiul Nobel pentru medicină, susținea […] more…
Vine impozitul pe venitul global pe gospodărie. Fie că vrem sau nu

Vine impozitul pe venitul global pe gospodărie. Fie că vrem sau nu

* Termenul de “venit global pe gospodarie” nu ar trebuie sa va sperie prin arhaismul sau caracterul sau vetust. Este traducerea (neinspirata) in romana a cuvantului “household”, utilizat de toate documentele dreptului european. Nu este vorba, deci, de o intoarcere in timp, in perioada feudalismului, cand se practica taxa pe fumarit. Impozitul pe venit (platit […] more…
Comutativ și aleatoriu în contractele comerciale

Comutativ și aleatoriu în contractele comerciale

1. Contractele sunt, la modul cel mai profund, instrumente ale optiunii umane, planuri prin care omul isi modifica permanent realitatea. Prin contracte se creeaza drepturi si obligatii certe, determinate, se comercializeaza marfuri sau servicii, se construieste si se demoleaza, dar prin contracte se pot comercializa chiar si riscuri, sanse sau, in genere, elemente aleatorii. Din […] more…
Riscul valutar, impreviziunea și conversia creditelor în valută

Riscul valutar, impreviziunea și conversia creditelor în valută

1. Impreviziunea – de la law in books la law in action. Provocarea lansată de Curtea Constituțională judecătorului român. Studiul de față constituie o continuare a analizei[1] pe care am făcut-o pe marginea Legii conversiei creditelor în valută[2], anterior constatării neconstituționalității sale prin Decizia Curții Constituționale nr. 62 din 7 februarie 2017[3]. Studiul este provocat de […] more…
Gheorghe Florea: Legea nr. 51/1995 este într-o cursă contra cronometru cu realitățile sociale și legislative

Gheorghe Florea: Legea nr. 51/1995 este într-o cursă contra cronometru cu realitățile sociale și legislative

Alina Matei: Mulțumesc, stimate domnule Președinte Gheorghe Florea, pentru că ați acceptat să acordați un interviu cititorilor JURIDICE.ro. Tema Congresului Avocaţilor din acest an a fost Avocatul şi accesul la justiţie. S-a constituit Congresul într-un punct de pornire pentru ca să se întâmple ceea ce se arată în raportul privind activitatea Consiliului UNBR, respectiv barourile […] more…
Vânzarea lucrului altuia – între vechea și noua reglementare a Codului civil român

Vânzarea lucrului altuia – între vechea și noua reglementare a Codului civil român

1. Vânzarea lucrului altuia a fost, în sine, în toate timpurile, indiferent de loc, o ciudățenie juridică, iar de la nereglementarea ei expresă în C. civ. de la 1864, la decretarea ei ca valabilă printr-un text de lege expres, așa cum este cazul art. 1683 alin. (1) din NCC, este, cel puțin la prima vedere, un salt […] more…
Natura juridică a dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 143/2000, privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în raport cu dispozițiile art. 2 din aceeași lege

Natura juridică a dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 143/2000, privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în raport cu dispozițiile art. 2 din aceeași lege

Chestiune de drept[1] Subsemnatul Valerian Cioclei Profesor universitar doctor la Departamentul de Drept penal al Facultății de Drept a Universității din București La solicitarea I.C.C.J. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală În cauza înregistrată sub nr. 635/1/2017 și În baza art. 476 alin. (10) raportat la art. 473 alin. (5) C.proc.pen. […] more…
Capitalismul nu trebuie disociat de rigorile etice

Capitalismul nu trebuie disociat de rigorile etice

Sever Voinescu: Domnule profesor, unii spun că piața este imorală, alții că este amorală și, în fine, se mai găsesc și dintre cei care spun că piața are, totuși, unele virtuți. E drept, cei din urmă au nevoie de un raționament mult mai complex și mai sofisticat decât cei dintâi, semn că e mai dificil […] more…
Sporul salarial pentru expunere la câmpuri electromagnetice

Sporul salarial pentru expunere la câmpuri electromagnetice

Printr-o hotărâre judecătorească recentă (decizia civilă nr. 1035 din 21 februarie 2017 a Curții de Apel București, Secția a VII-a civilă pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale), justiția românească a abordat problema sporurilor salariale stipulate în contractele colective de muncă încheiate la nivelul unității, acordate pentru desfășurarea activității în condiții de expunere […] more…
Prezumția de dezechilibru în raporturile juridice contractuale dintre consumatori și comercianți

Prezumția de dezechilibru în raporturile juridice contractuale dintre consumatori și comercianți

* Nota: a se vedea prima parte aici. A doua parte, aici. 1. Contractele dintre consumatori si comercianti sunt generatoare ale unor raporturi juridice de putere, in care pozitia partilor este funciarmente inegalitara. Nefiind negociate si nefiind echilibrate, aceste contracte inegalitare pot degenera in aservirea sau mentinerea in stare de captivitate contractuala a consumatorilor care, atunci […] more…
Chestionar pentru practicienii dreptului

Chestionar pentru practicienii dreptului

Acest chestionar se adresează practicienilor dreptului și urmărește să identifice calitățile pe care un discurs, o pledoarie sau orice altă comunicare juridică trebuie să le îndeplinească pentru a convinge interlocutorul sau auditoriul. Rezultatele vor fi folosite pentru elaborarea unor recomandări destinate profesioniștilor dreptului, care să constituie repere orientative în comunicarea juridică. Cei care vor completa […] more…
Valeriu Stoica: Știința juridică nu este un joc cu mărgele de sticlă

Valeriu Stoica: Știința juridică nu este un joc cu mărgele de sticlă

Alina Matei: Mulțumesc, stimate domnule Profesor Valeriu Stoica, pentru că ați acceptat să discutăm despre implicarea dumneavoastră în conducerea Revistei Române de Drept Privat, anunțată curând de Universul Juridic. Aveați în plan să vă ocupați de o revistă, propunerea de a conduce RRDP de la cine a apărut? Valeriu Stoica: Am fost surprins de propunerea […] more…
Reformele judiciare în Statele Europei (II)

Reformele judiciare în Statele Europei (II)

* Notă: A se vedea prima parte aici. I. Reformele judiciare în Statele membre ale Consiliului Europei. Sinteză[1] 1. Reformele generale 1.1. O primă categorie de reforme este legată de schim­bările din dreptul substanţial şi procedural (drept civil, penal şi administrativ); în 19 ţări au avut loc discuţii, amen­damente sau introducerea de noi legi (procedurale). […] more…
Echilibrul contractual (II)

Echilibrul contractual (II)

* Nota: a se vedea prima parte aici. 5. Mecanismul judiciar al impreviziunii, prevazut de art. 1271 C. civ. pentru situatia in care partile nu au prevazut in contract un mecanism conventional de adaptare a contractului (printr-o clauza de indexare sau de hardship) nu este aplicabil decat contractelor incheiate dupa data intrarii in vigoare a Codului […] more…
Echilibrul contractual (I)

Echilibrul contractual (I)

1. Contractele clasice (negociate) inseamna, in mod traditional, acordul de vointe ale partilor. Aceasta este si conceptia traditionalista a Codului civil care, in art. 1166, defineste contractul ca „un acord de vointe dintre doua sau mai multe persoane, cu intentia de a crea, modifica sau stinge raporturi juridice”, in art. 1169 statueaza ca „partile sunt libere sa incheie orice contracte […] more…
Principalele modificări aduse Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

Principalele modificări aduse Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

I. Aspecte preliminare Legea pentru organizarea profesiei de avocat a fost adoptată în anul 1995, într-o perioadă de așezare a sistemului judiciar pe noile realități sociale apărute după schimbarea regimului comunist la finele anului 1989 și adoptarea Constituției României în anul 1991. Legea a mai suferit modificări care au fost impuse de parcursul vieții juridice, […] more…
Corupția judiciară în Statele membre ale Consiliului Europei. Principalele instrumente juridice internaționale în materie. Opinia Comisiei de la Veneția privind răspunderea penală a judecătorilor din 11.03.2017

Corupția judiciară în Statele membre ale Consiliului Europei. Principalele instrumente juridice internaționale în materie. Opinia Comisiei de la Veneția privind răspunderea penală a judecătorilor din 11.03.2017

* Notă: Text rezultat din selecția și prelucrarea materialului preluat din Raportul Comisiei pentru Eficacitatea Justiției (CEPEJ) a Consiliului Europei (CE) privind Starea justiției în Europa I. Principalele instrumente juridice internaționale în materie 1. Rezoluţia din 6.12.2009 – Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Rezumat. 1.1. Expunerea de motive Corupţia judiciară ame­ninţă/subminează Statul de drept, favorizează impuni­tatea, antrenează […] more…
2030: un avocat din doi va fi un robot!

2030: un avocat din doi va fi un robot!

În timp ce, cu puțin timp în urmă, Law School de la Harvard anunța o posibilă „moarte” a profesiei de avocat pe motive de utilitarism exagerat și „tehnicitate” absolută, în condițiile în care facultatea devine o „școală profesională”, iar juristul, un tehnician care asigură asistență și mentenanță legală, iată că o lucrare de succes asupra […] more…
Legea nr. 17/2017: o falsă alarmă în mediul bancar

Legea nr. 17/2017: o falsă alarmă în mediul bancar

Autori: Prof. univ. dr. Marieta Avram, Cristian Daniel David Samoilă 1. Modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (“Codul de procedură civilă”) prin OUG nr. 1/2016, în contextul cunoscut[1], a determinat, cum era firesc și necesar, și amendarea art. 641, în sensul eliminării din conținutul acestuia a dispozițiilor legale care se refereau la învestirea […] more…
Pot fi aplicate dispozițiile privind legea penală mai favorabilă, prevăzute de art. 6 C. pen., în procedura contestației la executare, dacă instanța care a pronunțat hotărârea de condamnare rămasă definitivă a omis, în mod greșit, acest lucru?

Pot fi aplicate dispozițiile privind legea penală mai favorabilă, prevăzute de art. 6 C. pen., în procedura contestației la executare, dacă instanța care a pronunțat hotărârea de condamnare rămasă definitivă a omis, în mod greșit, acest lucru?

Chestiune de drept[1] Subsemnatul Valerian Cioclei Profesor universitar doctor la Departamentul de Drept penal al Facultății de Drept a Universității din București La solicitarea I.C.C.J. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală În cauza înregistrată sub nr. 620/1/2017 și În baza art. 476 alin. (10) raportat la art. 473 alin. (5) C.proc.pen. […] more…
Dreptul comun al contractelor nenumite

Dreptul comun al contractelor nenumite

Sumar I. Preliminarii II. Sedes materiæ III. Dreptul comun aplicabil contractelor nenumite IV. Concluzii   I. PRELIMINARII 1. Datele problemei a) Precizări prealabile În temeiul principiului libertății contractuale, expresie a autonomiei private, persoanele fizice și persoanele juridice sunt libere să se autoguverneze încheind orice contracte și să determine conținutul acestora, în limitele impuse imperativ de lege, […] more…
Analiza prima facie a principalelor modificări și completări aduse Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Analiza prima facie a principalelor modificări și completări aduse Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

I. Preambul Vineri, 24 martie 2017, Preşedintele României a promulgat Legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat[1]. Adoptarea ultimelor modificări şi completări aduse Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat a fost o adevărată odisee. Mai mult și mai insistent ca niciodată în ultimii 27 […] more…
Jurisprudența selectivă a CEDO privitoare la interzicerea discriminării – art. 14 din Convenție și art. 1 din Protocolul nr. 12, cu referire specială la situația Rromilor în Europa

Jurisprudența selectivă a CEDO privitoare la interzicerea discriminării – art. 14 din Convenție și art. 1 din Protocolul nr. 12, cu referire specială la situația Rromilor în Europa

* Notă: Text reprodus din Fisa tematica a CEDO – site-ul www.ecfr.co – SUMAR –  1. Sediul materiei 2. Hotărârile și deciziile Curții 2.1. Publicarea unor afirmații antirrome în jurnale finanțate de statul turc 2.2. Pretinse sterilizări forțate al femeilor rrome 2.3. Obligația impusă rromilor/nomazilor de a părăsi terenul pe care își instalaseră caravanele 2.4. Anchetele […] more…
Accesul la justiție ca drum spre dreptate

Accesul la justiție ca drum spre dreptate

Mai toate marile dicționare juridice specializate consacrate justiției debutează cu termenul acces la drept/acces la justiție, expresii considerate aproape sinonime. Iar în sensul cel mai larg și mai acceptat, acesta ar desemna imperativul consacrării și garantării pentru fiecare a posibilității de a face să i se recunoască și să i se respecte drepturile sale, la […] more…
De ce un Congres al avocaților cu tema “Avocatul și accesul la justiție”?

De ce un Congres al avocaților cu tema “Avocatul și accesul la justiție”?

Mai mult ca niciodată, justiția a devenit subiectul de bază al emisiunilor de știri, punând în umbră chiar și politicul, care altădată era în centrul atenției. Procesele se derulează la TV, sub presiunea opiniei publice și, mai nou, conflictele între puterile statului au devenit „vedete”. Aproape tot anul trecut, avocatura a făcut breaking-news, fiind atacată […] more…
Reforma justiției în statele Europei. Franța – un exemplu european de voință politică și de stat modern pentru reforma justiției. Legea din 18.11.2016 de modernizare a justiției pentru secolul XXI. Privire succintă

Reforma justiției în statele Europei. Franța – un exemplu european de voință politică și de stat modern pentru reforma justiției. Legea din 18.11.2016 de modernizare a justiției pentru secolul XXI. Privire succintă

* Nota: A se vedea aici.  In aceasta perioada nefasta a democratiei noastre constitutionale, in care dezbaterile politice si cele publice sunt marcate de un amatorism vulgar, infatisat agresiv si de o impostura violenta, nestapanita, cu deosebire asupra temei majore de interes european, aceea a justitiei pentru oameni, inclusiv a justitiei penale pentru drepturile omului, libertatea […] more…
De ziua lui Albert Einstein

De ziua lui Albert Einstein

Omul s-ar afla într-o poziţie proastă dacă ar trebui constrâns de frica pedepsei şi speranţa răsplatei după moarte. (A. Einstein) Este greu să reziști tentației să spui sau să consemnezi ceva despre, poate, cel mai inteligent om care a trăit vreodată pe Terra[1]. Despre Albert Einstein s-au scris și spus foarte multe, iar cele scrise în […] more…
Aspecte teoretico-practice privind principiul legalității incriminării

Aspecte teoretico-practice privind principiul legalității incriminării

I. INTRODUCERE Într-un regim democratic care se fundamentează pe statul de drept, acesta are limitat dreptul de sancţionare (jus puniendi), astfel că el trebuie să nu sancţioneze decât acele fapte care erau prevăzute ca infracţiuni la data comiterii lor şi să aplice exclusiv sancţiunile existente în cadrul sistemului sancţionator la data săvârşirii infracţiunii, cu excepţia […] more…
CEDO. Jurisprudență selectivă relativă la partidele politice și societățile comerciale

CEDO. Jurisprudență selectivă relativă la partidele politice și societățile comerciale

* Nota: Textul articolului este rezultatul sintezei efectuate dupa fisele tematice elaborate de Curte si publicate pe site-ul www.ecfr.co – SUMAR –  I. Partidele si asociatiile politice – art. 11 din Conventie 1. Rolul partidelor politice 2. Dizolvarea si interzicerea partidelor politice 3. Refuzul inregistrarii partidelor politice 4. Finantarea partidelor politice 5. Controlul chetuielilor partidelor politice […] more…
Leziunea – între reglementarea vechiului și noului Cod civil

Leziunea – între reglementarea vechiului și noului Cod civil

1. În privința leziunii, reglementarea NCC este esențial diferită de cea anterioară acestui act normativ. Pentru înțelegerea noii reglementări, pe care o vom prezenta în continuare (III), o scurtă trecere în revistă a reglementării anterioare în dreptul nostru o considerăm utilă (I), ca și cea concepțiilor despre leziune, în general (II). I. LEZIUNEA SUB REGIMUL […] more…
Jurisprudența selectivă a CEDO relativă la drepturile garantate prin art. 8 – dreptul la viață privată și familială, a domiciliului și corespondenței și prin art. 10 – libertatea de exprimare. Sinteză

Jurisprudența selectivă a CEDO relativă la drepturile garantate prin art. 8 – dreptul la viață privată și familială, a domiciliului și corespondenței și prin art. 10 – libertatea de exprimare. Sinteză

SUMAR I. Respectarea dreptului la viață privată și de familie, a domiciliului și corespondenței – art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului și a libertăților fundamentale A. Supravegherea în masă 1. Sediul materiei 2. Hotărâri și decizii 3. Cauze aflate pe rol B. Dreptul la propria imagine 1. Hotărârea Marii Camere 2. Hotărâri ale […] more…
Pericolul „imunității” operatorilor de telefonie mobilă, pentru riscurile asupra sănătății ale undelor electromagnetice

Pericolul „imunității” operatorilor de telefonie mobilă, pentru riscurile asupra sănătății ale undelor electromagnetice

Nevoia și urgența adoptării unei legislații naționale privind aplicarea principiului precauției riscurilor generate de expunerea la undele electromagnetice sunt determinate și de teza unei (presupuse) perioade de grație acordate, la nivel internațional și cel al Uniunii Europene, firmelor de telefonie mobilă, în privința răspunderii pentru vătămările aduse sănătății umane și mediului prin activitatea lor poluantă. […] more…
CEDO. Hotărârile pilot pronunțate de Curte în perioada 2004-2016. Sinteză

CEDO. Hotărârile pilot pronunțate de Curte în perioada 2004-2016. Sinteză

* Textul este preluat si sintetizat din Fisa hotararilor pilot, elaborata de Departamentul de documentar al Curtii si publicata pe site-ul CEDO in luna noiembrie 2016. SUMAR I. Notiunea, caracterele si obiectivele „procedurii pilot”, introdusa in anul 2011 – art. 61 din Regulamentul Curtii 1. Notiunea si caracterele procedurii pilot 2. Obiectivele procedurii pilot 3. Reglementarea […] more…
Creanțe și creditori în procedura insolvenței (IV)

Creanțe și creditori în procedura insolvenței (IV)

*A se vedea prima parte a articolului aici. A doua parte, aici. A treia parte, aici. 3. Tabele ale creantelor 3.1. Tabelul preliminar al creantelor contine toate creantele acceptate[1] de administratorul judiciar, ca rezultat al verificarii efectuate conform art. 106 din lege. In tabelul preliminar se trec creantele nascute inainte de deschiderea procedurii, atat cele scadente, […] more…
Dacă e marți, e Penal, sau Despre modificarea Codului penal prin OUG nr. 13/2017

Dacă e marți, e Penal, sau Despre modificarea Codului penal prin OUG nr. 13/2017

Cei din generația mea își mai aduc aminte, poate, de un film american din anii șaptezeci, o comedie romantică: Dacă e marți, e Belgia. Cum de ani buni țin Cursul de Drept penal – partea specială în zilele de marți, pentru mine și studenții mei se poate spune, parafrazând titlul filmului: Dacă e marți, e Penal… […] more…
Puțin realism nu strică

Puțin realism nu strică

Introducere Recentele evenimente social-politice au reliefat o dispută latentă la nivelul teoriei generale a dreptului. Deși niciunul dintre actorii implicați nu a făcut referire directă la această problemă, argumentele folosite indică plasarea autorului într-una dintre cele două „tabere”: pozitiviști și naturaliști. În cadrul celebrei deja conferințe de presă[1], ministrul justiției a apelat la argumentul pozitivist: […] more…
România – 20 de ani de jurisdicție a CEDO – Privire statistică și de sinteză

România – 20 de ani de jurisdicție a CEDO – Privire statistică și de sinteză

* Datele statistice si exemplele de hotarari sunt preluate din Fisa dedicata Romaniei, elaborata in ianuarie 2017, de Grefa CEDO si din Raportul Curtii asupra anului judiciar 2016, publicate pe site-ul CEDO. SUMAR 1. Statistica judiciara a Curtii privind Romania. Privire selectiva 1.1. Date statistice asupra volumului de hotarari CEDO in perioada 1997-2016 privind Romania 1.2. […] more…
Contractul-cadru – contract numit sau nenumit? Calificare juridică și efecte. Răspundere pentru neexecutare. Studiu de caz

Contractul-cadru – contract numit sau nenumit? Calificare juridică și efecte. Răspundere pentru neexecutare. Studiu de caz

1. Într-o speță soluționată relativ recent de ÎCCJ s-a pus problema dacă contractul nr. 34/2009 încheiat între SC A SA (client sau beneficiar) și SC GFR SA (prestator) este un contract de transport (căruia i se aplică termenul scurt de prescripție de un an prevăzut la art. 68 din Regulamentul de transport pe căile ferate […] more…
Valerius M. Ciucă: Un intelectual este acasă în permanență peste tot unde este nevoie de el

Valerius M. Ciucă: Un intelectual este acasă în permanență peste tot unde este nevoie de el

Roxana Elena Codreanu: De ce judecător, și nu procuror? Valerius M. Ciucă: În primul rând este vorba de vocație, este foarte greu să îți descoperi vocația. Se întâmplă, uneori, chiar la vârsta senectuții să îți surâdă adevărata voce care te cheamă și atunci să descoperi că ești artist, poet, romancier, poate chiar muzician. Nu am […] more…
Incidența neconstituționalității parțiale a infracțiunii de conflict de interese în cazul situațiilor tranzitorii

Incidența neconstituționalității parțiale a infracțiunii de conflict de interese în cazul situațiilor tranzitorii

Chestiune de drept[1] Subsemnatul Valerian Cioclei Profesor universitar doctor la Departamentul de Drept penal al Facultății de Drept a Universității din București La solicitarea I.C.C.J. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală În cauza înregistrată sub nr. 4056/1/2016 și În baza art. 476 alin. (10) raportat la art. 473 alin. (5) C.proc.pen. […] more…
Creanțe și creditori în procedura insolvenței (III)

Creanțe și creditori în procedura insolvenței (III)

* A se vedea prima parte a articolului aici. A doua parte, aici. 2. Creditori 2.1. Cel ce dobandeste calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura dobandeste, consecutiv, toate drepturile individuale si colective reglementate de Legea insolventei in favoarea creditorilor: dreptul de a primi tratamentul potrivit rangului si calitatii creantei sale, dreptul de concurenta […] more…
Este obligatorie forma autentică la încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare a unui bun imobil, în vederea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de act autentic?

Este obligatorie forma autentică la încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare a unui bun imobil, în vederea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de act autentic?

C ă t r e Înalta Curte de Casație și Justiție – Cabinetul Președintelui – Ca urmare a solicitării dumneavoastră adresată domnului decan al Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca pentru formularea unei opinii asupra sesizării în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care formează obiectul dosarului nr. […] more…
Aplicabilitatea regulilor privind societățile pe acțiuni la societățile cu răspundere limitată. De când? De lege ferenda

Aplicabilitatea regulilor privind societățile pe acțiuni la societățile cu răspundere limitată. De când? De lege ferenda

Autori: prof. univ. dr. Gheorghe PIPEREA, Petre PIPEREA 1. Societatea cu răspundere limitată este concepută şi adaptată ca o formă juridică potrivită pentru operaţiuni comerciale de anvergură medie, dat fiind faptul că regulile de constituire şi funcţionare sunt mult mai simple decât în cazul societăţilor de capital. De asemenea, afacerile „de familie” se desfășoară prin […] more…
O lectură constituțională, dincoace și dincolo de Legea dării în plată

O lectură constituțională, dincoace și dincolo de Legea dării în plată

Atât prin soluțiile adoptate, cât și prin motivarea acestora, Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016 a Curții Constituționale[1] constituie o nouă lectură – obligatorie – a Legii dării în plată[2]. Intervenția instanței de contencios-constituțional a fost necesară pentru a da acestui act normativ un înțeles în acord cu Legea fundamentală. Decizia menționată și întreaga […] more…
Abuzul în serviciu după publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016

Abuzul în serviciu după publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016

1. Aspecte introductive În acest articol vom examina consecințele Deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016 asupra cauzelor (proceselor) penale pendinte (aflate pe rolul organelor judiciare) și a celor soluționate în mod definitiv[1]. Prin Decizia nr. 405/2016, Curtea Constituțională a statuat că: dispoziţiile art. 246 din Codul penal din 1969 şi ale art. 297 alin. (1) din […] more…
Creanțe și creditori în procedura insolvenței (II)

Creanțe și creditori în procedura insolvenței (II)

*A se vedea prima parte a articolului aici. 1.4. Creante bugetare Conform definitiei din Legea insolventei nr. 85/2014, creantele bugetare sunt impozitele, contributiile, taxele, amenzile si celelalte venituri bugetare, inclusiv accesoriile acestora. Se observa ca, in intelesul Legii insolventei, conceptul de creanta are un caracter unilateral si restrans, intrucat se are in vedere nu legatura […] more…
Viorel Mihai Ciobanu – Esențial!

Viorel Mihai Ciobanu – Esențial!

Într-o tabletă de amator scrisă din prea plin[1] și publicată pe JURIDICE ESSENTIALS, profesorul Viorel Mihai Ciobanu ne-a restituit o superbă zicere a lui Nicolae Titulescu: „Și chiar de nu voi fi un far, ci o candelă, ajunge. Și chiar dacă nu voi fi nici candelă, tot ajunge, fiindcă m-am străduit să aprind lumina.” Andrei Săvescu […] more…
Marian Nicolae despre fascinația dreptului civil

Marian Nicolae despre fascinația dreptului civil

Alina Matei: Mulțumesc, stimate domnule Profesor Marian Nicolae, pentru că aţi acceptat să acordaţi un interviu cititorilor JURIDICE.ro. Aţi urmat un liceu cu profil umanist. La olimpiade aţi fost? Marian Nicolae: Mulțumesc și eu pentru această invitație neașteptată. Este primul meu interviu în adevăratul sens al cuvântului. Și, dacă vă amintiți, când am vorbit prima […] more…
Mircea Djuvara, un mod de folosință

Mircea Djuvara, un mod de folosință

În vara anului trecut, revista Dreptul publica, cu titlu de ”restituire”, un articol din anul 1938 al lui M. Djuvara, Stat și etică. Restituirile privesc, cel puțin în intenție, texte mai importante ale unui autor. Sunt texte care, fie că au scăpat nemeritat atenției contemporanilor, iar restituirea este în cazul lor și o justă reparație, fie […] more…
Creanțe și creditori în procedura insolvenței (I)

Creanțe și creditori în procedura insolvenței (I)

*A se vedea aici “Noul Cod al insolventei. Note. Corelatii. Explicatii” 1. Creante 1.1. Creante, obligatii si datorii Notiunile de creanta si obligatie sunt interdependente, definindu-se una prin alta sau, dupa caz, una ca specie, cealalta ca gen. Creanta reprezinta facultatea sau posibilitatea unei persoane de a cere altei persoane sa dea, sa faca sau […] more…
Erori de exprimare în limbajul oficial constituțional: „Șeful statului”, „magistrații” și „serviciile secrete”, termeni absenți din Constituția României

Erori de exprimare în limbajul oficial constituțional: „Șeful statului”, „magistrații” și „serviciile secrete”, termeni absenți din Constituția României

1. Limbajul oficial practicat in media, in doctrina, dar, mai ales, in actele elaborate, potrivit competentei proprii, de CSM, MJ, ICCJ, asociatiile profesionale, include termeni sau expresii inadecvate ori inexistente in legea fundamentala, precum „seful statului”, indicandu-l pe presedintele Romaniei sau „magistrati” vizand global pe procurori, judecatori si magistratii asimilati ori „servicii secrete”, adica „Serviciul Roman […] more…
Mai există darea în plată forțată după Decizia Curții Constituționale nr. 623/2016?

Mai există darea în plată forțată după Decizia Curții Constituționale nr. 623/2016?

1. A fi sau a nu fi? După aproape trei luni de la pronunțare, Curtea Constituțională ne-a oferit o motivare a Deciziei nr. 623/2016, în care consacră un spațiu extins teoriei impreviziunii sub imperiul vechiului Cod civil, atât sub aspectul condițiilor de admisibilitate, cât și al efectelor impreviziunii. Este, desigur, meritoriu efortul Curții Constituționale de […] more…
A X-a aniversare a aderării Bulgariei și României la Uniunea Europeană

A X-a aniversare a aderării Bulgariei și României la Uniunea Europeană

Spațiul românesc s-a aflat de-a lungul istoriei mereu la limita marilor ansambluri politice și de civilizație. A fost o margine a Imperiului roman, o margine a Imperiului bizantin, apoi a Imperiului otoman. La începutul epocii moderne, exact în spațiul românesc se întâlneau trei mari imperii: otoman, habsburgic și rus. Și astăzi românii se găsesc la […] more…
Mă bucur că aparțin unui popor euro-optimist

Mă bucur că aparțin unui popor euro-optimist

Domnilor Președinți, Excelențele voastre, Dragi colegi, Stimați invitați, Sunt deosebit de onorată să mă adresez astăzi dumneavoastră, cu ocazia aniversării a 10 ani de la aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Dacă doamna profesor Camelia Toader urmează să vă vorbească din perspectiva judecătorului Curții de Justiție a Uniunii Europene, calitate pe care a dobândit-o […] more…
Aniversarea a 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană

Aniversarea a 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană

2007 constituie un reper important în istoria recentă a Bulgariei şi României. Cetățeanul şi juristul care sunt conștientizează pe deplin impactul avut de acest eveniment inclusiv asupra vieții sale de zi cu zi. Această contribuţie ar fi putut aborda multe tematici din multe perspective. Am ales să prezint pe scurt o evoluție legislativă şi jurisprudențială […] more…
Observații elementare în privința infracțiunii de infectare a apei (art. 356 NCP)

Observații elementare în privința infracțiunii de infectare a apei (art. 356 NCP)

O recentă decizie a Curții de Apel București, secția I Penală (dec. 2016), ne arată o surprinzătoare și nefericită ignoranță în materia infracțiunii de infectare a apei (ex-art. 311 C. pen. 1969, art. 356 NCP), cu consecințele juridice concrete aferente unei atari situații. Astfel, cu o aroganță demnă de o cauză mai bună, în ciuda […] more…
Paradoxul călătorului în timp a fost evitat… la timp: Condițiile (constituționale ale) dării în plată

Paradoxul călătorului în timp a fost evitat… la timp: Condițiile (constituționale ale) dării în plată

Motto: Now, remember. According to my theory, you interfered with your parents’ first meeting. If they don’t meet, they won’t fall in love, they won’t get married and they won’t have kids. That’s why your older brother’s disappearing from that photograph. Your sister will follow, and unless you repair the damage, you’ll be next.[1] Introducere. […] more…
Natura juridică a dispozițiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri

Natura juridică a dispozițiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri

Chestiune de drept[1] Subsemnatul Valerian Cioclei Profesor universitar doctor la Departamentul de Drept penal al Facultății de Drept a Universității din București La solicitarea I.C.C.J. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală În cauza înregistrată sub nr. 3936/1/2016 și În baza art. 476 alin. (10) raportat la art. 473 alin. (5) C. […] more…
Protecția consumatorilor prin conversia creditelor în valută

Protecția consumatorilor prin conversia creditelor în valută

Contextul Textul de față reprezintă forma nedefinitivă a unui studiu care urmează să fie propus spre publicare Revistei române de drept privat. Caracterul provizoriu al anumitor soluții este explicat prin intenția autorului de a face public textul înainte ca instanța de control constituțional să se pronunțe în această materie. 1. Introducere. O nouă generație de […] more…
Dilema constituțională a poporului

Dilema constituțională a poporului

Într-o intervenție televizată, Avocatul Poporului (în continuare, AP) părea extrem de mulțumit de argumentele juridice ale excepției sale de neconstituționalitate (în continuare, excepția) a normei de la articolul 2[1] din Legea nr. 90/2001. Am devenit curios, pentru că în viața noastră juridică de zi cu zi nu te lovești prea des de argumente spectaculoase. Iar […] more…
Cadrul de înfăptuire a justiției (IV). Respectarea termenelor procedurale în procedurile speciale, în pricinile urgente, potrivit legii și în procedura de filtru la ICCJ

Cadrul de înfăptuire a justiției (IV). Respectarea termenelor procedurale în procedurile speciale, în pricinile urgente, potrivit legii și în procedura de filtru la ICCJ

A. Durata judiciara ”multianuala” a solutionarii cererilor in procedura speciala a ordonantei de plata 1. Circumstantele specifice unor cauze solutionate. Cateva exemple 1.1. La data de 19.03.2014, creditoarea A a inregistrat la Tribunalul Bucuresti – sectia a VI-a civila cererea de emitere a unei ordonante de plata contra debitoarei C avand ca obiect o creanta […] more…
Pentru o lege inteligentă privind riscurile sanitare ale câmpurilor electromagnetice

Pentru o lege inteligentă privind riscurile sanitare ale câmpurilor electromagnetice

Astăzi, riscurile rezultate din expunerea la undele electromagnetice pentru sănătate și mediu reprezintă o preocupare a întregii societăți și o problemă de sănătate publică din ce în ce mai importantă. Începând cu anii 1990, sistemele de comunicații fără fir cunosc un avânt neîncetat: telefon mobil, tehnologii 3G, 4G și, în perspectiva apropiată, 5G, Wifi, WIMAX […] more…
Principiile scriptice ale procedurii insolvenței

Principiile scriptice ale procedurii insolvenței

Principiile “pe care se bazeaza” Legea insolventei nr. 85/2014 sunt expuse limitativ la art. 4. Acest text legal consacra drept principii ale procedurii insolventei unele declaratii de intentie fara corespondent in realitatea normativa sau practica, unele sloganuri si unele reguli aplicabile unui tip foarte sofisticat de afaceri, rarisim in practica. Acest lucru este derutant pentru […] more…
Pericolul antenelor GSM și remediile juridice posibile

Pericolul antenelor GSM și remediile juridice posibile

Știrea că, recent, o instanță judecătorească din Reșița a admis cererea unei asociații de proprietari și a dispus demontarea unei antene GSM pentru că ar afecta sănătatea celor din jur, aduce în atenție o problemă gravă, dar relativ uitată, după ce în urmă cu câțiva ani părea a preocupa cu adevărat și societatea românească: cea […] more…
In memoriam Viorel Mihai Ciobanu

In memoriam Viorel Mihai Ciobanu

Tot mai săraci în lumea asta (tot mai nedreaptă) a dreptului, caut și azi răspunsuri la întrebările pe care mi le pun eu și colegii în lucrările profesorului Viorel Mihai Ciobanu. Ar fi împlinit azi, 10 decembrie, 66 de ani. Și avea atâtea de spus și de făcut! Deși au trecut șase luni de când […] more…
Codexul soluţiilor legislative neconstituţionale

Codexul soluţiilor legislative neconstituţionale

Autori: prof. univ. dr. Tudorel TOADER, lector univ. dr. Marieta SAFTA Ideea necesității unui Codex al soluțiilor legislative neconstituționale a pornit de la o evoluție a terminologiei pe care Curtea Constituțională a României o utilizează în redactarea deciziilor pronunțate, în sensul statuării exprese, în chiar dispozitivul acestora, a constatării neconstituționalității soluției legislative stabilite prin norma […] more…
Cadrul înfăptuirii justiției (III). “Reformele” judiciare fără schimbări. Independența puterii judecătorești dependentă de puterea executivă

Cadrul înfăptuirii justiției (III). “Reformele” judiciare fără schimbări. Independența puterii judecătorești dependentă de puterea executivă

* Prima parte a articolului o puteți consulta aici. A doua parte a articolului o puteți consulta aici. Sumar 1.Organizarea judiciara, statele de functiuni si de personal ale instantelor judecatoresti – atributul exclusiv si netulburat al Ministerului Justitiei 1.1. Sediul materiei 1.2. Cronologia modificarilor/completarilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara prin O.U.G. si legi speciale […] more…
Évaluation de la recherche en droit. L’impossibilité de quantifier le qualitatif

Évaluation de la recherche en droit. L’impossibilité de quantifier le qualitatif

Préface Motto: Scientia nihil dignus est in humanis[1] Introduction L’appréciation de la valeur en soi de toute création, de chaque forme de créativité humaine est un acte de justice qui doit être traité sous le signe de l’équité et sous celui de l’universalisme, qui complète, quand même, l’esprit équitable. C’est depuis toujours notre aspiration commune, […] more…
Impactul judiciar al unora dintre noile instituții și prevederi ale Codului de procedură civilă în perspectiva simplificarii procesului civil. Necesitatea dezbaterii și a sugestiilor de lege ferenda

Impactul judiciar al unora dintre noile instituții și prevederi ale Codului de procedură civilă în perspectiva simplificarii procesului civil. Necesitatea dezbaterii și a sugestiilor de lege ferenda

Sumar 1. Elaborarea si adoptarea Codului civil si a Codului de procedura civila 1.1. Reforma codurilor – o necesitate impusa de noile realitati politice, sociale si economice, interne si europene 1.2. Oportunitatea imperioasa a adoptarii, concomitente, a celor doua coduri 2. Avatarurile adoptarii codurilor. Erori grave si nocive in procedurile legislative 2.1. Calitatea precara a […] more…
Cadrul înfăptuirii justiției (II). Cronică succintă a „reformării” instanței supreme de către puterea executivă

Cadrul înfăptuirii justiției (II). Cronică succintă a „reformării” instanței supreme de către puterea executivă

* Prima parte a articolului o puteți consulta aici. 1. Cadrul înfăptuirii justiției la ICCJ I. ”Reformarea” instanței supreme – CSJ, denumită ICCJ din octombrie 2003 1. Perioada 1996-2000 – convertirea procuror-judecător 1.1. Judecătorul Sorin Moisescu de la Secția penală a CSJ, coleg la Facultatea de Drept cu președintele României, este numit procuror general, iar, după un […] more…
L’utilité de la méthode comparative-historique dans le droit romain actuel

L’utilité de la méthode comparative-historique dans le droit romain actuel

Préface Je suis généralement sceptique en ce qui concerne les méthodes paradigmatiques d’étude des sciences socio-humaines, juridiques, philosophiques  et même des études positives. Dans notre domaine, j’ose dire, l’enseignant est souverain dans l’évaluation quantitative et qualitative des moyens de connaissance romaniste. En tant que tel, je crois, chaque enseignant a la prérogative absolue d’adopter une […] more…
“Căsătoria pentru toți” şi «semnele timpului»

“Căsătoria pentru toți” şi «semnele timpului»

Considerată de mulți ca o simplă și trecătoare dezbatere publică, cu unele reverberații juridice, mai degrabă o rezonanță târzie a unei preocupări europene și nu numai, chestiunea „căsătoriei pentru toți” care agită în prezent spiritele și în România ridică, în realitate, o problemă crucială, sesizată ca atare de puțini, cea a posibilității și tendinței de […] more…
Pot fi drepturile potestative exercitate abuziv?

Pot fi drepturile potestative exercitate abuziv?

I. Introducere. Întrebarea privind posibilitatea exercitării abuzive a drepturilor potestative a primit răspunsuri diferite, dar niciunul dintre acestea nu a pus în evidență temeiul teoretic al dezbaterii. În locul unei evaluări de ansamblu a problemei a fost preferată o apreciere punctuală, referitoare la unul sau la altul dintre drepturile potestative analizate. Prezentul studiu este dedicat […] more…
Relația dintre avocat și clientul său. În ce condiții avocatul poate fi subiect activ al infracțiunii de trafic de influență?

Relația dintre avocat și clientul său. În ce condiții avocatul poate fi subiect activ al infracțiunii de trafic de influență?

Relația dintre avocat și clientul său a fost, rămâne și va fi una complexă, delicată și contradictorie. Cel mai adesea pentru client avocatul bun este numai cel care câștigă procesul, indiferent care ar fi mijloacele pe care le folosește. Pe el nu-l interesează competența, talentul, munca, preocuparea, numai rezultatul contează. Clientul vrea să fie sigur […] more…
Legea privind „darea în plată” – examen critic al anumitor elemente de (ne)constituționalitate și (ne)convenționalitate

Legea privind „darea în plată” – examen critic al anumitor elemente de (ne)constituționalitate și (ne)convenționalitate

Autori: prof. univ. dr. emerit Corneliu Bîrsan, av. Stan Tîrnoveanu, av. Irina Craciun Motto: Dacă virtuțile depind de fapte, trebuie să existe o grijă cu totul specială în Rândul faptelor pe care omul le săvârșește, în acest sens libertatea de alegere joacă un rol foarte important. (Aristotel) Scurte considerații preliminare  Legea nr. 77/2016 privind darea în plată […] more…
Cadrul înfăptuirii justiției. Funcționarea ICCJ și a secțiilor sale poate fi un exemplu pozitiv pentru celelalte instanțe judecătorești?!

Cadrul înfăptuirii justiției. Funcționarea ICCJ și a secțiilor sale poate fi un exemplu pozitiv pentru celelalte instanțe judecătorești?!

1. Cadrul înfăptuirii justiției la ICCJ 1.1. De aproape 25 de ani instanța supremă își are sediul într-o clădire total inadecvată, care împiedică, în mod brutal și nesănătos, buna ei funcționare, fiind un cadru insalubru, „bun conducător” de boli profesionale pentru judecători, magistrați asistenți, procurori judiciari, avocați, grefieri, arhivari, personalul juridic și economic de specialitate, […] more…
Defecțiuni de exprimare sau erori intenționate în limbajul oficial al MJ, CSM sau ÎCCJ?!

Defecțiuni de exprimare sau erori intenționate în limbajul oficial al MJ, CSM sau ÎCCJ?!

1.”Sistemul judiciar” în Romania pe portalul Ministerului Justiției (la 15 august 2016). Pe prima pagina color de pe portalul Ministerului Justiției, în colțul din stanga jos, este înscrisă o bizarerie de natură a contribui oficial la confuzia care bântuie organizat în viața publică din România cu privire la puterea judecătorească și unele componente ale puterii executive bicefale, […] more…
Cheltuielile arbitrale și TVA. Invitație la dezbatere

Cheltuielile arbitrale și TVA. Invitație la dezbatere

Și pentru cei care nu știau și pentru cei care au uitat, dar și pentru cei care știm și suntem datori să amintim o întâmplare: în urmă cu niște ani profesorul Mihai Lucian a cerut (în stilul care-i este propriu) ca onorariile de arbitru plătite de părți în valută să-i fie „plătite” de Cameră în […] more…
În memoria unui bihorean de seamă, fiu adoptiv al Iaşului, prof. dr. doc. Marţian Cotrău

În memoria unui bihorean de seamă, fiu adoptiv al Iaşului, prof. dr. doc. Marţian Cotrău

Se împlinesc, anul acesta, 16 ani de la plecarea la cele veşnice a celui mai apropiat maestru spiritual al meu, prof. dr. doc. Marţian Cotrău (31 august 1923 – 7 aprilie 1998). Timp de nouă ani, ca un veritabil vademecum, mi-a călăuzit paşii şi mi-a întărit sufletul şi spiritul. M-a inspirat. Mi-a dat forţa necesară […] more…
Codul de conduită, etică și deontologie al avocatului român. Necesitatea elaborării tezelor prealabile

Codul de conduită, etică și deontologie al avocatului român. Necesitatea elaborării tezelor prealabile

Întărirea, înțelegerea deontologiei și practicarea acesteia cu credință sunt aspectele esențiale ale contemporaneității. Oamenii și-au pierdut credința în idealuri, devin tot mai puțin sensibili la  principii fundamentale după care sa se ghideze în viață. Sunt dezorientați, nu-și mai înțeleg identitatea, altădată clar stabilită de ordinea socială. Într-un fel e de înțeles, e greu să facă […] more…
Plagiatul, plagiomania și deontologia

Plagiatul, plagiomania și deontologia

Original este numai Dumnezeu, a spus Petre Țuțea. Și e greu să-l contrazici pe filozoful căruia ideile i se înșirau în cuvintele care veneau de la sine, fără poticneli, fără niciun efort, frumoase și limpezi. Și pe care le rostea cu candoare și cu un soi de mirare de el însuși ca un copil. Viorel […] more…
Revistele juridice ale barourilor

Revistele juridice ale barourilor

Între «imprevizibilitatea» aplicării normei juridice şi certitudinea apărării Revistele de specialitate juridică ale Barourilor şi nevoia de informare continuă a avocatului Apărarea caută, de regulă, certitudini şi răspunsuri. Adesea, certitudinea apărării este o iluzie, iar găsirea unui răspuns unic la o problemă de drept nu este hărăzită, prin destin, judecăţii. Judecata, ca operă de interpretare şi […] more…
Lorzii și Europa continentală

Lorzii și Europa continentală

Una dintre temele zilei rămîne chestiunea posibilei ieșiri a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Mi-am propus să scriu cîte ceva despre un subiect mai puțin cunoscut la noi și, după știința mea, deloc comentat, despre distanța pe care britanicii au luat-o vis-à-vis de celălalt bloc normativ european, despre rezerva lor față de jurisprudența Curții europene […] more…
O continuare a tradiţiilor şi o ilustrare a modernităţii şi deschiderii  internaţionale a ştiinţei juridice româneşti

O continuare a tradiţiilor şi o ilustrare a modernităţii şi deschiderii internaţionale a ştiinţei juridice româneşti

Alina Matei: În perioada 18-20 mai 2016 se vor desfăşura, la Bucureşti, lucrările celei de a doua conferinţe mondiale a Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal (A.I.D.P.), care va avea ca temă ”Protecţia mediului prin dreptul penal.” Organizată în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (I.C.J.), Universitatea Ecologică din Bucureşti […] more…
Tableta unui jurist care nu face politică: Consecinţele necunoaşterii legii

Tableta unui jurist care nu face politică: Consecinţele necunoaşterii legii

Domnul Valeriu Zgonea. Nu îl cunosc şi, în general, singurul sentiment pe care ni-l trezeşte este indiferenţa. Totuşi, uneori, suficienţa sa, superficialitatea sa, şmecheria cu care doreşte să inducă în eroare ne deranjează şi ne obligă să reacţionăm. Reamintim afirmaţia nefericită că a fost coleg cu Mihai Viteazul, ceea ce constituie până la urmă o […] more…
Destinul îți oferă șansa pe care nu trebuie să o ratezi. Mai trebuie o muncă perseverentă și o trăire curată, iar șansa devine un vis împlinit

Destinul îți oferă șansa pe care nu trebuie să o ratezi. Mai trebuie o muncă perseverentă și o trăire curată, iar șansa devine un vis împlinit

Alina Matei: Mulțumesc, stimate domnule profesor, pentru că ați acceptat să acordați un interviu pentru cititorii JURIDICE.ro. Povestiți-ne, vă rugăm, care era percepția societății asupra facultăților de drept atunci când ați decis să urmați cursurile Facultății de Drept a Universității din București. Și ce v-a determinat pe dumneavoastră să studiați Dreptul? Stanciu Cărpenaru: În anii […] more…
Memoria stradală a istoriei noastre – Mihai Eminescu

Memoria stradală a istoriei noastre – Mihai Eminescu

Paralela cu Bd. Dacia, Str. M. Eminescu strabate sectorul 2 (aproape 90%) si sectorul 1 (intre Str. Polona si Calea Dorobanti). Pe tot parcursul ei, pana la iesirea in Calea Mosilor, am identificat, cu ceva ani in urma, 10 placute pe care erau inscrise aceleasi frumoase cuvinte: “Str. Mihai Eminescu – poet national”. Cu ceva timp […] more…
Tendințe jurisprudențiale în materia răspunderii penale a persoanei juridice 

Tendințe jurisprudențiale în materia răspunderii penale a persoanei juridice 

I. Considerații preliminare După reglementarea legală a răspunderii penale a persoanei juridice, prin dispozițiile art. 19 ind. 1 din Codul penal din 1969[1], parchetele și instanțele judecătorești au fost, timp de câțiva ani, reticente față de această inovație juridică, dar apoi, treptat treptat, în practica judiciară au fost pronunțate mai multe hotărâri prin care a fost […] more…
Ce rol pentru știința dreptului şi ce loc pentru jurişti în spaţiul academic?

Ce rol pentru știința dreptului şi ce loc pentru jurişti în spaţiul academic?

Academia Română (1866-2016) La 1 aprilie a.c. se împlinesc 150 de ani de la formarea, prin înalt decret al Locotenenţei Domneşti a Societăţii Literare Române, devenită în 1867 Societatea Academică Română şi transformată prin legea din 24 martie 1879, în „institut naţional”, sub denumirea de Academia Română. Dincolo de semnificaţiile generale ale aniversării unui atare […] more…
…Et unam scientiam! – Două legislaţii statale, o ştiinţă a dreptului!

…Et unam scientiam! – Două legislaţii statale, o ştiinţă a dreptului!

Iniţiativa semnării primului Acord de conlucrare între institutele de cercetări juridice ale academiilor naţionale de la București şi Chişinău, însoţită de lansarea unei lucrări privind Constituţiile statelor lumii, datorate unui distins jurist basarabean, în contextul în care spiritualitatea românească de pretutindeni aniversează 150 de ani de la formarea, la 1 aprilie 1866 a Societăţii Literare […] more…
O modă periculoasă: extinderea sferei de aplicare a răspunderii penale a persoanei juridice

O modă periculoasă: extinderea sferei de aplicare a răspunderii penale a persoanei juridice

I. Introducere Prin natura sa, domeniul juridic are un caracter conservator. Normele juridice  –  cheia de boltă a acestui domeniu – sunt fundamentul dreptății și al armoniei sociale numai dacă sunt predictibile și stabile. Tocmai imperativul stabilității și predictibilității determină caracterul conservator al întregului domeniu juridic. Reformele intempestive, experimentele accelerate și inovațiile temerare se pot […] more…
Analiza OUG nr. 1/2016 în lumina deciziei Curţii Constituţionale nr. 895/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 666 NCPC

Analiza OUG nr. 1/2016 în lumina deciziei Curţii Constituţionale nr. 895/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 666 NCPC

* A se vedea și dezbaterea Punct și de la capăt: încuviințarea executării (iar) la instanță [DEZBATERI JURIDICE 88] Autori: prof. univ. dr. Viorel Mihai CIOBANU, conf. univ. dr. Traian Cornel BRICIU I. Scurte aspecte de ordin istoric Problema care a determinat adoptarea O.U.G. nr. 1/2016 este, fără nicio îndoială, pronunţarea de către Curtea Constituţională […] more…
Tableta unui amator: Din prea plin

Tableta unui amator: Din prea plin

Motto: „Şi chiar de nu voi fi un far, ci o candelă, ajunge. Şi chiar dacă nu voi fi nici candelă, tot ajunge, fiindcă m-am străduit să aprind lumina.” Nicolae Titulescu, Cuvinte celebre.ro Am scris de mai multe ori că nu fac politică şi nici nu vreau să urmez această cale. Nu doresc nici măcar să devin un cronicar […] more…
Decadență politică și știință juridică – sau despre nevoia de trezire la realitate

Decadență politică și știință juridică – sau despre nevoia de trezire la realitate

„Reflecţia politică este rodul decadenţei politice, în vreme ce ştiinţa dreptului este întotdeauna un produs al apogeurilor politice”. Această constatare a lui Carl Schmitt poate fi verificată cu uşurinţă de-a lungul istoriei, de la suprapunerea aşa-numitei epoci clasice a dreptului roman şi a perioadei de maximă expansiune a Imperiului, trecând prin hegemonia continentală a Franţei […] more…
Controversata LIBERTAS EST NATURALIS FACULTAS a lui Florentinus în hermeneutica dreptului organic

Controversata LIBERTAS EST NATURALIS FACULTAS a lui Florentinus în hermeneutica dreptului organic

[1] [2] Motto: Age, libertate Decembri utere! * PRIMUM DIVIDAM Vom porni, în consideraţiunile noastre, de la analiza textului juridic definitoriu pentru libertate, aşa cum a fost el conceput de jurisprudentul Florentinus. Este un text care a declanşat numeroase controverse în literatura romanistă şi continuă să incite spiritele datorită aparentului curaj civic exprimat prin frusta teză […] more…
Câteva reflecţii cu privire la “constantele” dreptului în general, cu aplicaţii speciale în materia amnistiei şi graţierii, în raport cu legislaţia naţională şi cu prevederile constituţionale ale ţărilor din Uniunea Europeană

Câteva reflecţii cu privire la “constantele” dreptului în general, cu aplicaţii speciale în materia amnistiei şi graţierii, în raport cu legislaţia naţională şi cu prevederile constituţionale ale ţărilor din Uniunea Europeană

I. Precizări preliminare Vacanţa de Crăciun (încă noi nu am ajuns să renunţăm la folosirea acestui cuvânt pentru desemnarea unei sărbători deosebite) ne-a prilejuit, cel puţin nouă, celor care din motive obiective suntem mai sedentari, posibilitatea de a reflecta asupra unor probleme juridice care ne-au fost supuse atenţiei în ultima vreme. Am scris şi publicat […] more…
Admisibilitatea recursului împotriva hotărârilor de respingere a acţiunii în anularea hotărârii arbitrale

Admisibilitatea recursului împotriva hotărârilor de respingere a acţiunii în anularea hotărârii arbitrale

Autori: prof. univ. dr. Viorel Mihai CIOBANU, dr. Cosmin VASILE Notă critică la o decizie pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția a II-a, civilă Decizia criticată Prin decizia nr. 1780, pronunţată în ședinţă publică, în data de 25 iunie 2015, în dosarul nr. 303/35/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (în continuare […] more…
O întrebare retorică: cine răspunde în cazul declarării ca neconstituţională a unei dispoziţii legale modificată cu încălcarea unei decizii a Curţii Constituţionale

O întrebare retorică: cine răspunde în cazul declarării ca neconstituţională a unei dispoziţii legale modificată cu încălcarea unei decizii a Curţii Constituţionale

La sfârşitul anului 2015, Curtea Constituţională a României a declarat neconstituţionale unele dispoziţii din Noul Cod de procedură civilă, cum ar fi sintagma „sau că recursul este vădit nefondat” din cuprinsul art. 493 alin. (5) ori sintagma „pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul” din art. 509 alin. (1) raportat la motivul 11 de revizuire […] more…
Valeriu Stoica: Spațiul juridic în care trăim este măsura libertății noastre

Valeriu Stoica: Spațiul juridic în care trăim este măsura libertății noastre

Andrei Săvescu: Stimate domnule Profesor, bună seara! Valeriu Stoica: Bună seara! Andrei Săvescu: Mă bucur să vă revăd, și nu numai că mă bucur, sunt și onorat că sunt în seara aceasta frumoasă de iarnă la dumneavoastră, sunt onorat și că îmi acordați răgaz din timpul dumneavoastră, fiindcă este cea mai rigidă resursă – timpul, […] more…
Profesorul Viorel Mihai Ciobanu la 65 de ani

Profesorul Viorel Mihai Ciobanu la 65 de ani

„Cunoaşterea e mândră cu câte-a învăţat Înţelepciunea ştie câte mai sunt de-aflat” [William Cooper (1731 – 1800)] Andrei Săvescu: Vă mulţumim, domnule Profesor, pentru că aţi acceptat să acordaţi un interviu pentru utilizatorii JURIDICE.ro chiar la aniversarea dumneavoastră. Viorel Mihai Ciobanu: Eu vă mulţumesc pentru că v-aţi amintit de acest moment. Într-adevăr, m-am născut la […] more…
La cécité d’Argus. Comment lire la leçon de la non-reformée juridiction européenne à 100 yeux?

La cécité d’Argus. Comment lire la leçon de la non-reformée juridiction européenne à 100 yeux?

Motto: Justitia suum cuique tribuit Nous appelons ”architecture judiciaire” le plan d’ensemble et de détail d’une structure institutionnelle au sein d’une société donnée. L’architecture judiciaire est une sous-espèce de ”l’architecture constitutionnelle”[1], bien sûr, dans ce cas, européenne, de type fédéral[2]. Ses ”architectes” ont été et continuent de l’être les juges, les sages juges, les illustres […] more…
Andrei Rădulescu în cultura juridică românească

Andrei Rădulescu în cultura juridică românească

La 28 noiembrie 2015, se împlinesc 135 de ani de la naşterea (în comuna Chiojdeanca, judeţul Prahova) profesorului universitar (mai întâi, ca suplinitor, la Catedra de istorie a dreptului românesc a Facultăţii de Drept din Bucureşti, între 1915 şi 1919, şi apoi la Catedra de drept a Academiei Comerciale din Bucureşti), magistratului (numit, în 1907, […] more…
Dreptul natural – zidul crenelat al conştiinţei civice a lui Corneliu Coposu

Dreptul natural – zidul crenelat al conştiinţei civice a lui Corneliu Coposu

Motto: Bona causa nullum judicem verebitur Motto: Justitia rectum utili praeponere suadet (”Dreptatea ne îndeamnă să punem mai presus de util ceea ce este drept”)[1]  N-am scris de multe ori despre eroi. De fiecare dată mi se pare a fi o grea încercare pentru mine. De această dată, o fac în speranţa că, tratând doar […] more…
Despre rostul şi menirea Academiei de Ştiinţe Juridice din România

Despre rostul şi menirea Academiei de Ştiinţe Juridice din România

După îndelungi ezitări şi căutări, în ciuda piedicilor, contestărilor şi invidiilor obtuze, dispunând de o Lege de înfiinţare (Legea nr. 139 din 10 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 11 iunie 2015) şi un Statut de organizare şi funcţionare (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. […] more…
Starea actuală a dreptului maritim român după intrarea în vigoare a NCC și a NCPC

Starea actuală a dreptului maritim român după intrarea în vigoare a NCC și a NCPC

I. Retrospectiva si reabilitarea dreptului maritim roman[1], dupa anul 1989 1. In luna iulie 1999 a aparut primul numar al Revistei romane de drept maritim (DMR), fiind primit cu disponibilitate si incredere de magistrati, de alte categorii de juristi si specialisti din domeniul maritim[2]. Aceasta prima publicatie de drept maritim din tara noastra a fost precedata […] more…
Repere legislative și jurisprudențiale privind votul prin corespondență

Repere legislative și jurisprudențiale privind votul prin corespondență

Autori: prof. univ. dr. Tudorel TOADER, lector univ. dr. Marieta SAFTA Din examinarea reglementărilor în materie, se constată că această modalitate de votare se referă, în esență, la transmiterea votului prin poștă, fie direct la autoritatea electorală corespunzătoare din circumscripția electorală a alegătorului din țara de origine, fie la ambasada sau consulatul țării care are […] more…
Domeniul de aplicare al procedurii privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii (art. 1050-1053 C. proc. civ.)

Domeniul de aplicare al procedurii privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii (art. 1050-1053 C. proc. civ.)

I. Precizări prealabile În practica judiciară au fost pronunțate soluții contradictorii cu privire la domeniul de aplicare al procedurii speciale reglementate în Codul de procedură civilă actual, în art. 1050-1053. Potrivit unei prime soluții, această procedură este aplicabilă nu numai cererilor prin care se invocă uzucapiunea extratabulară, pe temeiul art. 930 C. civ., ci și […] more…
Litanii pe altarul drepturilor omului

Litanii pe altarul drepturilor omului

Trăim vremuri din ce în ce mai tulburi, inclusiv din perspectiva raporturilor dintre stat și cetățenii lui, iar prognozele lui Orwell privitoare la totalitarismul de tip nou devin din ce în ce mai credibile și mai neliniștitoare deopotrivă. Sunt motivele pentru care orice veste care vine să contrazică asemenea predicții (ori măcar să amâne confirmarea […] more…
Justiția arbitrală vs. Justiția arbitrară sau alegerea între judecata eretocriților și judecata inteligenței artificiale: judecata judecătorilor aleși

Justiția arbitrală vs. Justiția arbitrară sau alegerea între judecata eretocriților și judecata inteligenței artificiale: judecata judecătorilor aleși

Eretocrisia este arbitrajul de azi în legiuirile noastre mai vechi. Eretocrit era „judecătorul ales”. Adică arbitrul din zilele noastre! Raymond Kurzweil este „geniul fără repaus” a lui Google, „unul dintre cei mai importanți creatori în domeniul inteligenței artificiale”[1] și ale cărui previziuni privind dezvoltarea calculatoarelor, a motoarelor de căutare și a inteligenței artificiale provoacă unora […] more…
Academia de Ştiinţe Juridice şi problemele fondării sale

Academia de Ştiinţe Juridice şi problemele fondării sale

Prin adoptarea şi intrarea în vigoare a Legii nr. 139 din 10 iunie 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România s-a declanşat procesul de formare a noului edificiu academic, având ca una dintre etapele iniţiale elaborarea Statutului şi stabilirea mecanismului de desemnare a primilor membri ai înaltului for ştiinţific. Actul […] more…
Recursul vs. Recursul în casație în procesul civil român. Succinte observații

Recursul vs. Recursul în casație în procesul civil român. Succinte observații

Un studiu, publicat recent pe JURIDICE.ro (26 mai 2015) de reputatul prof. univ. dr. emerit Corneliu Birsan si de av. Monica Livescu, ne-a sugerat ideea unei succinte reflectii si a incerca, astfel, sa dam raspuns la intrebarea: exista recurs in casatie in procesul civil? In valorosul sau studiu, profesorul emerit foloseste, de regula, termenul de “recurs”, […] more…
Câteva probleme juridice “reîncălzite” cu “înțelepciunea și luminile” juriștilor, dar și “stropite” cu puțină politică

Câteva probleme juridice “reîncălzite” cu “înțelepciunea și luminile” juriștilor, dar și “stropite” cu puțină politică

Motto: Rugăciune ”Doamne! Ajută-mă să le pot spune celor puternici adevărul în faţă. Să nu mint doar pentru a câştiga aplauzele celor slabi. Dacă-mi dai noroc… …nu-mi lua fericirea. Dacă-mi dai putere… …nu-mi lua raţiunea. Dacă-mi dai succes …nu mă lipsi de umilinţă. Iar dacă-mi dai umilinţă …nu-mi lua demnitatea. Ajută-mă ca întotdeauna să văd […] more…
Lăsați-i pe judecători să judece!

Lăsați-i pe judecători să judece!

Lasati-i pe judecatori sa-și exercite misiunea de a judeca intr-o Romanie a lucrului bine facut! 1. Functia de judecator nu este infailibila. Exercitiul ei este si trebuie sa fie supus examenului profesional si social. In fata acestui exercitiu, societatea nu poate sa ramana MUTA, caci, inainte de toate, obiectul exercitiului functiei de judecator il constituie […] more…
Avocatura între responsabilizarea prezentului şi proiectarea viitorului

Avocatura între responsabilizarea prezentului şi proiectarea viitorului

Profesia de avocat trece printr-o epocă de tensiune şi tranziţie. Există limitări tradiţionale ale profesiei de avocat care se impun a fi depăşite pe măsură ce modificările economice, politice şi culturale care afectează instituţii juridice fundamentale şi persoanele şi entităţile deservite de avocaţi cuprind şi profesia care nu poate fi decât integrată în realităţi noi. […] more…
Bona fides  într-o nouă hermeneutică

Bona fides într-o nouă hermeneutică

Motto: Bona causa nullum judicem verebitur Résumé La signification bénéfique de la christique “pauvreté en esprit”, comme très suggestive expression de la bonne-foi (bona fides), est vraiment impressionante. Cela on le remarque surtout dans les anciennes sociétés qui etaient sabotées par un formalisme juridique décrépit et grossier, assez accablant pour tous, que les individus préféraient […] more…
Drept comparat. Directiva Bolkestein. Comunicările comerciale ale profesiilor reglementate. Armonizarea reglementării publicității profesionale privind profesia de avocat în Franța

Drept comparat. Directiva Bolkestein. Comunicările comerciale ale profesiilor reglementate. Armonizarea reglementării publicității profesionale privind profesia de avocat în Franța

Obiectivul liberalizarii serviciilor in cadrul Uniunii europene si-a gasit exprimarea deplina in cuprinsul Directivei adoptate la 12 decembrie 2006 (cunoscuta drept Directiva Bolkestein). Directiva servicii a eliminat obstacolele reprezentate de libertatea de stabilire a prestatorilor din tarile UE, a proclamat libera circulatie a serviciilor si a desfiintat toate restrictiile privind “comunicarile comerciale” realizate de catre […] more…
Avocații la Congresul din 2015 sau despre ce am spus și despre ce nu am spus la Congres

Avocații la Congresul din 2015 sau despre ce am spus și despre ce nu am spus la Congres

Cu ani în urmă, când eram încă judecător la început de carieră, mă onora cu prietenia lui un avocat dintre aceia care își justificau prin știință, ținută, respect de sine și de ceilalți, prin lucrările lor (pledoarii, note scrise, articole, studii, cărți de o limpezime, originalitate și profunzime impresionante), prin puterea cuvântului lor, titlul cu […] more…
Profesorul de onoare

Profesorul de onoare

Pentru ședința de plen a arbitrilor din data de 29 mai 2015 am scris și apoi am spus următoarele: „Mi-aș fi dorit azi, acum, aici, să fie în putere și să se afle cu noi profesorul (fără titlu, dar cu tot meritul de a fi numit astfel) Ion Băcanu, omul de la care am fi […] more…
Omagiu unui arbitru trecut în nefiinţă

Omagiu unui arbitru trecut în nefiinţă

Ieri a încetat să mai bată inima domnului Profesor Ion Băcanu, jurist excepţional şi distins arbitru al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional. Pentru mine aşa cum profesorii Ilie Stoenescu şi Savelly Zilberstein m-au ajutat să pătrund tainele dreptului procesual civil, domnul Ion Băcanu a fost, alături şi de profesorii mei, constantul meu sprijin în înţelegerea […] more…
Cum (nu) îl protejează pe consumator Legea privind insolvența persoanelor fizice

Cum (nu) îl protejează pe consumator Legea privind insolvența persoanelor fizice

1. Contextul Procedurile de insolvenţă a particularilor urmăresc, indiferent de model, transformarea comportamentului financiar deformat al consumatorului supraîndatorat într-unul de participare activă la circuitul economic şi încearcă să rezolve tensiunile eternului conflict dintre interesele creditorilor (care vor să fie plătiţi sau, cel puţin, să obţină un anumit tip de satisfacţie pentru că nu sunt plătiţi) […] more…
“Lipsa de valoare a jurisprudenţei ca ştiinţă”?

“Lipsa de valoare a jurisprudenţei ca ştiinţă”?

Formulată nu ca interogaţie, ci ca afirmaţie tranşantă, caracterizarea de mai sus aparţine – oarecum mai puţin previzibil – nu unui teoretician, ci unui practician al dreptului, şi nu unui judecător sau avocat, ci unui procuror. Ea reprezintă titlul unei prelegeri susţinute în faţa prestigioasei Societăţi Juridice dintr-un oraş care la acea vreme putea fi […] more…
Efectivitatea dreptului de acces la justiție în materie civilă

Efectivitatea dreptului de acces la justiție în materie civilă

Autori: prof. univ. dr. emerit Corneliu BÎRSAN, avocat Monica LIVESCU 1. Premisele analizei: 1.1. Consacrarea legislativă a obligativității asistenței judiciare în reglementarea Noului Cod de Procedură Civilă și motivele reglementării novatoare 1.2. Decizia Curții Constituționale 462/2014 cu privire la neconstituționalitatea dispozițiilor din Codul de procedura civilă cuprinse in art. 13 alin. (2) teza a doua, […] more…
Revizuirea Constituției. Unele sugestii de principiu

Revizuirea Constituției. Unele sugestii de principiu

1. In calitatea de membru al Uniunii Europene, Statul roman are obligatia sa transpuna in dreptul intern normele tratatelor – TUE si TFUE -, care includ si pe cele din Carta drepturilor fundamentale. Drept urmare, catalogul drepturilor si libertatilor fundamentale din Carta, intrat in vigoare la 1 decembrie 2009, ar putea fi introdus in Titlul […] more…
Două decenii de la intrarea în vigoare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Aspecte privind controlul constituţionalităţii prevederilor sale

Două decenii de la intrarea în vigoare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Aspecte privind controlul constituţionalităţii prevederilor sale

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare Legea nr. 51/1995) a fost supusă unui control prealabil[1] de constituţionalitate anterior promulgării, iar apoi a fost supusă unui control de neconstituţionalitate printr-un număr […] more…
Câteva reflecții asupra unor evenimente politico-juridice petrecute la început de an

Câteva reflecții asupra unor evenimente politico-juridice petrecute la început de an

De fapt, este vorba de două evenimente majore care au stârnit mari zbateri în clasa politică, în rândul autorităților și în media: apariția/publicarea Raportului MCV pentru anul 2014, în luna ianuarie 2015, și votul negativ în Senatul României de ridicare a imunității unui senator, în luna martie 2015. Ambele chestiuni, vorba unui avocat cunoscut și […] more…
Nevoia şi un nou model de învăţare a dreptului. Dreptul trans-sistemic

Nevoia şi un nou model de învăţare a dreptului. Dreptul trans-sistemic

În mod evident, învăţământul superior juridic cunoaşte în prezent o criză majoră. Dezvoltat în ultimii o sută cincizeci de ani într-un cadru aproape imuabil, prin excelenţă naţional, el se confruntă astăzi cu probleme cruciale, din perspectiva adecvării rezultatelor sale la cerinţele pieţei juridice tot mai mondializate. Pentru depăşirea impasului se impun evoluţii şi transformări fundamentale, […] more…
Unele aspecte privind executarea și desființarea hotărârii arbitrale

Unele aspecte privind executarea și desființarea hotărârii arbitrale

In memoriam prof. univ. dr. Viorel Daghie * I. Mijlocul procedural prin care se poate obține desființarea hotărârii arbitrale 1. Reglementarea privind desfiinţarea hotărârii arbitrale a avut o evoluţie interesantă: – Codul de procedură civilă din 1865 excludea opoziţia şi apelul, în cazul în care pricina era de natură să fie judecată în ultimă instanţă […] more…
150 de ani de istorie a Baroului român modern

150 de ani de istorie a Baroului român modern

La 6 decembrie a.c. se împlinesc 150 de ani de la publicarea în „Monitorul Oficial al Principatelor Române Unite” a Legii pentru constituirea corpului de advocaţi, care introducea cadrul juridic modern, de tip occidental al organizării şi exercitării profesiei. Era semnul, deopotrivă, al separării puterilor în stat şi al acordării independenţei funcţiei judiciare, la realizarea […] more…
Cele mai citate articole publicate în revistele de drept

Cele mai citate articole publicate în revistele de drept

În vara anului 2012, Fred R. Schapiro și Michelle Pearse au publicat în Michigan Law Review un articol despre cele mai citate articole juridice din toate timpurile, apărute în revistele de drept indexate în Statele Unite. Articolul continua o cercetare ale cărei rezultate fuseseră publicate pentru prima oară de Fred R. Schapiro în 1985, cu un aggiornamento […] more…
Epistemology of constitutional law

Epistemology of constitutional law

Teaching constitutional law in the multilaterally developed socialist Romania could be done solely according to the only admitted methodological approach, namely “dialectical materialism”. Since the state and its legal system were nothing more than instruments in the hands of society’s ruling class, the branch of law which concerned precisely the power of this state appeared […] more…
Acad. Ionel Haiduc şi dreptul european

Acad. Ionel Haiduc şi dreptul european

Acad. Ionel Haiduc este de profesie chimist şi, în ultimii 8 ani, a fost preşedintele Academiei Române. La finalul mandatului se cuvine să amintim câteva evenimente care au fost declanşate prin benefica implicare a domniei sale. Totul începe cu anul 2008 când din discuţii cu domnia sa referitoare la starea ştiinţelor juridice din România, puţinele […] more…
Te fură scaunul!

Te fură scaunul!

Eram în anul al III-lea de facultate când, în timpul unui seminar care se târa greoi spre seara ce coborâse deja în parcul din faţa clădirii, probabil pentru a rupe monotonia şi plictiseala şi încercând să ne capteze puţina atenţie de care mai eram în stare la ora aceea târzie, profesorul a abandonat tema seminarului […] more…
Dialogul judecătorilor

Dialogul judecătorilor

În majoritatea statelor, reformele constituționale au transferat un volum fără precedent de putere de la autoritățile reprezentative către cele judiciare, în sensul larg al acestui din urmă termen, cuprinzând și justiția constituțională[1]. S-a dezvoltat un model de democrație[2], de organizare a statului, care acordă prioritate drepturilor și libertăților fundamentale și impune controlul de constituționalitate realizat […] more…
Drept şi Politică în timpuri post-moderne. O perspectivă de abordare pur ştiinţifică

Drept şi Politică în timpuri post-moderne. O perspectivă de abordare pur ştiinţifică

Modul în care s-a transat problema de principiu a aplicării legii penale mai favorabile, apărută în urma intrării în vigoare, la 1 februarie 2014, a noului Cod penal (Legea nr. 286/2009), în sensul determinării operării sistemului aplicării globale ori a celei pe instituţii autonome, prin decizie (interpretativă) a Curţii Constituţionale (nr. 265 din 6 mai […] more…
Pentru o Enciclopedie juridică a României

Pentru o Enciclopedie juridică a României

Elaborarea şi publicarea unei enciclopedii, în cazul de faţă cea juridică, reprezintă unul din semnele cele mai elocvente ale maturizării şi dezvoltării superioare a domeniului de cunoaştere vizat şi, totodată, a importanţei sale excepţionale pentru întreaga societate. Pentru drept o asemenea apreciere este şi mai valabilă cu atât mai mult cu cât, prin definiţie, acesta […] more…
Powered by WordPress | Fluxipress Theme